Параграф22 Daily

§22 Новини

Моника Михайлова осъди на първа инстанция НЗОК заради отказа да й предостави лечение в чужбина

Старозагорката Моника Михайлова, на която бе отказано лечение в чужбина, спечели дело срещу Здравната каса в Административен съд Стара Загора. Тя съди касата заради мълчалив отказ във връзка с искането да бъде покрито част от стойността на лечението ѝ в чужбина. Жалбата й е срещу писмо на управителя на НЗОК София, в което се сочи като «приключена» преписката по подаденото от нея заявление, за издаване на разрешение за планирано лечение извън държавата.

През септември младата жена претърпя операция на гръбнака, заради рядко заболяване, „Кисти на Тарлов”, за което в България не се предлага лечение. Операцията бе извършена в Кипър и към момента Моника се възстановява успешно.

Според съда Моника като здравноосигурено лице, български гражданин е поискала от НЗОК предварително разрешение за лечението си в чужбина. По заявлението не е формиран мълчалив или изричен отказ на компетентния орган. Затова жалбата и е приета за основателна. Съдът намира, че не са били, нито са налице пречки за разглеждане и произнасяне по искането на Моника Михайлова за издаване на формуляр за планово лечение в чужбина.

Със свое определение Административният съд отменя писмото на управителя на Национална здравноосигурителна каса, с което се приключва преписката като незаконосъобразно и връща преписката за разглеждане и произнасяне по същество в едномесечен срок. НЗОК трябва да заплати на Моника Михайлова и разноски по делото.

Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във