Параграф22 Daily

§22 Новини

Мотиви на КС за отмяна на промените в Закона за здравното осигуряване

Конституционният съд с решение по конституционно дело № 6/2015 г., образувано по искане на група народни представители от 43-ото Народно събрание, единодушно с 12 гласа отхвърли искането за установяване на противоконституционност и произнасяне за съответствие с общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които България е страна, на разпоредбата на чл. 40, ал.4а от Закона за здравното осигуряване, отнасяща се до размера на осигурителната вноска, заплащан от бюджета на държавата, за лицата по чл. 40, ал. 3 ЗЗО.

Съдът обяви с 11 гласа за противоконституционна разпоредбата на чл. 45, ал. 2 ЗЗО, с която в изр. първо думата „основен“ е заличена, а в изр. второ се предвижда пакетът да е основен и допълнителен и да се определя с наредба на министъра на здравеопазването, която да се актуализира веднъж годишно в срок до 31 октомври на съответната година.

Критериите за разделяне на здравната помощ на основен и допълнителен пакет трябва да бъдат записани в закон, а не в наредба. Това е един от основните мотиви на Конституционния съд да отмени промяната в Закона за здравното осигуряване, която регламентира една от основните промени в системата.

Здравната реформа на министър Петър Москов предвиждаше серия от мерки, които трябваше да влязат в сила от 1 април. От мотивите, публикувани на сайта на Конституционния съд, става ясно още, че направената в края на миналата година законова поправка е неясна.

Конституционният съдия Филип Димитров е подписал решението с особено мнение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във