Параграф22 Daily

§22 Новини

МВР депозира жалба до Софийска апелативна прокуратура

В жалба, адресирана до Софийска апелативна прокуратура чрез Софийска градска прокуратура, МВР настоява апелативен прокурор да упражни правата, предоставени му от закона и с постановен от него акт да отмени като неправилно и незаконосъобразно Постановлението от 28 март т. г., с което е отказано образуване на досъдебно производство и се прекратява предварителна проверка по описа на СГП, както и да върне делото на прокурор с указания за последващи процесуални действия.

На 21 февруари тази година, с писмо до главния прокурор на Република България, МВР изпрати на ВКП документи, свързани с нарушаването на карантина от народен представител. Поводът беше получена от полицията информация, че депутат е нарушил предписанията на РЗИ и по времето, когато е трябвало да бъде в изолация, се е явил като адвокат по дела в Районния съд във Варна. По случая беше образувана преписка в ОДМВР-Варна. Веднага след като стана факт Постановлението на СГП, МВР заяви намерението да го обжалва.

В жалбата се посочва, че обективен анализ на събраните материали сочи наличието на  достатъчно данни за образуване на досъдебно производство и започване на разследване за извършено деяние по смисъла на чл. 355 от НК. Изложени са подробно съображенията за това. Констатира се, че въпреки изброените безспорни факти за осъществен от депутата състав на престъпление по смисъла на НК и то квалифициран, прокуратурата отказва да образува досъдебно производство, което насочва към извода за създаден дисонанс в отношението на прокуратурата.

Такава благосклонност не е проявена към останалите над 1200 граждани, осъдени с влезли в сила присъди за периода 2020-2021 г., именно за нарушаване на предписанието си за задължително домашно лечение на Ковид-19, като голяма част от тези присъди са ефективни. Образуваните досъдебни производства по чл. 355 от НК през 2021 г. са 1418 на брой, съгласно официалните данни на МВР за осъществен контрол по спазване на противоепидемичните мерки.

Фактите навеждат до извода, че СГП не прилага законите точно и еднакво спрямо всички граждани на България. „Очевидно СГП отказва да изпълни основната си функция - да следи за спазването на законността, като привлече към отговорност лицата, извършили престъпление. По този начин се постига резултат, който е несъвместим с принципите на правовата държава – толериране на определени правонарушители и създаване на условия за незачитане на законите от обществото.

Правният мир и общественото мнение изискват въздигане на справедливостта като основен принцип, а в конкретния случай е пренебрегнат“, е категоричната позиция на МВР, изразена в жалбата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във