Параграф22 Daily

§22 Новини

МВР и запасняците се заеха с обща кауза

Споразумение за сътрудничество бе сключено между МВР и Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. Документа подписаха министърът на вътрешните работи Цветлин Йовчев и председателят на съюза ген.лейт о.з. Стоян Топалов. Целта на споразумението е членовете на СОСЗР да могат да оказват помощ на ръководството на МВР в усилията му за укрепване на националната сигурност и обществения ред и в борбата срещу тероризма, престъпността, природните бедствия, пожарите и авариите. С документа се оформя рамката на партньорството между двете структури и се очертават областите на сътрудничество. Сред тях са формирането в обществото на политическа култура и публична отговорност по въпросите на националната сигурност, обществения ред, борбата срещу тероризма, престъпността, природните бедствия, пожарите и авариите.


МВР и членовете на съюза ще обединят усилия за формиране на мотивация и съпричастност в обществеността за подпомагане на органите на МВР, както и за укрепване на доверието към институцията. По инициатива на МВР, потенциалът на членовете на съюза може да бъде използван при разработване на нормативни актове, свързани с основните дейности на министерството. Споразумението визира и организирането на екипи за съвместно бързо реагиране при природни бедствия, пожари и аварии, съвместно участие в учения, конференции, чествания и други инициативи, разработване и изпълнение на програма за социална адаптация на офицери и сержанти от резерва на МВР и др.

Facebook logo
Бъдете с нас и във