Параграф22 Daily

§22 Новини

На първо четене депутатите увеличиха санкциите за търговците измамници

Депутатите приеха на първо четене поправки в Закона за защита на потребителите, които да гарантират, че българските потребители ще бъдат също толкова защитени, колкото европейските. Измененията пренасят в българското законодателство европейските изисквания. С тях ще се гарантира, че търговците, които провеждат нелоялни и измамни практики, ще бъдат санкционирани.

Увеличава се размерът на глобите и имуществените санкции за нарушения на Закона за защита на потребителите, особено по отношение на "широко разпространените нарушения" и на "широко разпространените нарушения със съюзно измерение", тоест извън рамките на България но в рамките на общността.

Предвижда се имуществена санкция в размер до 4% от оборота, реализиран от търговеца за предходната финансова година в съответната държава членка на ЕС, или във всяка една от държавите членки на ЕС, участващи в координираната дейност.

В случаите, когато няма информация за оборота, реализиран от търговеца през предходната финансова година във всяка една от държавите членки, участващи в координираното действие на органите за защита на потребителите на държавите членки, ще се налага имуществена санкция в размер до 3 920 000 лв.

Въвеждат се и точни критерий за налагане на глобите, които да са еднозначни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във