Параграф22 Daily

§22 Новини

На раздяла Сотир Цацаров раздаде награди

За отлично изпълнение на служебните си задължения като прокурор и заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжната прокуратура във Варна с плакет и грамота е отличен Радослав Лазаров.

За отлично изпълнение на служебните си задължения като прокурор в Окръжната прокуратура е наградена със знак „За заслуга“ и грамота и прокурор Виолета Радева.

И двете отличия на варненските прокурори от Окръжната прокуратура са по заповед на главния прокурор на Република България.

За проявен висок професионализъм и отлично изпълнение на служебните задължения, с отличие „Почетен знак на Прокуратурата на Република България“ и грамота, със заповед на Главния прокурор на Република България Сотир Цацаров беше наградена Цанка Кишева -  съдебен администратор в Апелативна прокуратура – Велико Търново. Наградата е по предложение на Таня Недкова, административен ръководител, апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Тръново на основание Вътрешните правила за поощряване в Прокуратурата на Република България.

Почетният знак и грамотата бяха връчени тържествено от апелативния прокурор Таня Недкова пред целия колектив при изпращането на дългогодишния съдебен служител.

Цанка Кишева има над 30 години трудов стаж като съдебен служител в Прокуратурата на Република България. Започнала е работа през 1989 г. като съдебен секретар в Районна прокуратура – Велико Търново.  От 2005 г. е назначена на длъжност младши специалист в Апелативна прокуратура – Велико Търново, като година по-късно е преназначена на длъжност съдебен администратор в Апелативна прокуратура – В.Търново. В работата си като ръководен служител г-жа Кишева се отличава с организираност, експедитивност, комуникативност и способност да работи в екип. При периодичното атестиране от всички административни ръководители на Апелативна прокуратура – Велико Търново винаги е получавала най – висока оценка и максимален резултат по въведените критерии.

Получила е най – високия Първи ранг. Сред прокурорите и съдебните служители се ползва с авторитет на безупречен професионалист, с високи нравствени и морални качества, отдадена на работата си и допринесла с професионалната си кариера за утвърждаване авторитета на Апелативна прокуратура – Велико Търново и ПРБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във