Параграф22 Daily

§22 Новини

На съд за данъчно престъпление в особено големи размери

Окръжна прокуратура – Враца е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу Й.К. за извършено от него престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 2, т. 6 и т.7 от Наказателния кодекс.

В началото на м. октомври 2010 г. обвиняемият К. помагал в учредяването на търговско дружество „Б.Б. 1966“ ЕООД със седалище и адрес на управление в с. Ракево, област Враца. Едноличният собственик на капитала и управител бил Б.Б. Фирмата била вписана в Търговския регистър, регистрирана в ТД на НАП – Велико Търново, офис гр. Враца, както и по ЗДДС. Счетоводното й обслужване се извършвало от В.Г. на основание сключен договор.

Дружеството основно се занимавало с покупко-продажба на земеделска продукция, като негов фактически представител действал обвиняемият К. Година по-късно той бил писмено упълномощен от Б.Б. с широк кръг управителни и представителни права.

В началото на м. ноември 2011 г. фирмата разполагала с над 500 тона маслодаен слънчоглед, придобит от неустановени по делото земеделски производители от района на гр. Криводол и без съставяне на счетоводни документи. Й.К. търсел възможност да го препродаде. През м. ноември 2011 г. била извършена доставка на 232.175 тона зърно-слънчоглед от „Б.Б. 1966“ ЕООД на „И.“ АД, за което били съставени фактури. След изпълнението на тази сделка обвиняемият К. продължил да търси клиенти, за да продаде останалото количество стока. В резултат бил сключен договор за покупко-продажба на 300 тона маслодаен слънчоглед реколта 2011 г. с „О.К.“ ООД, на цена от 635 лева на тон без включен ДДС. Разходите за транспортирането му до склад в гр. Враца следвало да бъдат поемани от продавача.

Фирмата-получател заплатила на „Б.Б. 1966“ ЕООД сумата от 228 600 лева, представляваща стойността за договорените 300 тона маслодаен слънчоглед заедно с начисления ДДС. Въпреки постигнатите уговорки продавачът не доставил изцяло платеното количество стока. Поради тази причина било извършено намаление на задълженията към „О.К.“ ООД.

Впоследствие, при подаването на документи в ТД на НАП, обвиняемият К., при посредничество на В.Г., потвърдил неистина в справка-декларация и в дневника за покупки за данъчния период за м. ноември 2011 г. При водене на счетоводството на „Б.Б. 1966“ ЕООД бил използван документ с невярно съдържание – данъчна фактура, в която било посочено получаване на реално осъществена облагаема доставка. При разследването обаче е било установено, че тя е фиктивна.

На управляваното от обвиняемия дружество била извършена данъчна ревизия по ЗДДС, приключила с акт. С него било прието, че за „Б.Б. 1966“ ЕООД не е налице право да ползва данъчен кредит в размер на 65 312 лева по фактура за извършена доставка. На дружеството бил установен ДДС за довнасяне в същия размер.

На 25.07.2012 г., два дни след връчване на ревизионния акт на В.Т. - пълномощник, отговарящ за счетоводството на фирмата, дружествените дялове на „Б.Б. 1966“ ЕООД с договор за продажба били прехвърлени на Б.М. Това било уговорено и организирано от обвиняемия К., който обяснил на новия собственик, че по този начин си „осигурява постоянна работа“.

Предстои наказателното производство срещу обвиняемия Й.К. да продължи в съда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във