Параграф22 Daily

§22 Новини

На съд за непредприемане на действия за откриване на производство по несъстоятелност на фирма, натрупала задължения към държавата

Районна прокуратура – Монтана е внесла в съда предложение за освобождаване от наказателна отговорност по чл. 78а от НК и налагане на административно наказание на Я.Б. по обвинение за извършено от нея престъпление по чл. 227б, ал. 2 вр. ал. 1 от НК.

През 2014 г. било регистрирано търговско дружество „М.“ ЕООД със седалище в с. Меляне, чийто едноличен собственик на капитала и управител била обвиняемата Я.Б. Последното плащане от страна на дружеството било извършено през м. ноември 2015 г., като към тази дата общият размер на публичните му задължения бил 44 931, 23 лева.

Впоследствие тя продала дяловете си в дружеството на Н. Д., като през м. февруари 2016 г. била вписана промяна по партидата на дружеството в Търговския регистър. Седалището било променено на с. Василовци, а едноличен собственик на капитала и управител станал Н.Д.

За въпросното лице било установено, че станал по подобен начин собственик и управител на над 40 дружества, натрупали задължения към държавата.

Близо година и половина по-късно „М.“ ЕООД имало непогасени задължения към държавата в общ размер 49 897.09 лв. Те били формирани от неплатени задължения по ЗДДС и ЗКПО, по декларации Образец 6 – УПФ, ДОО, ДДФЛ, ЗО, както и имуществена санкция по издадено по-рано наказателно постановление.

На обвиняемата Я.Б. е било предявено обвинение за това, че като управител и представляващ търговско дружество „М.“ ЕООД, изпаднало в неплатежоспособност и в тридесетдневен срок от спиране на плащанията, не е поискала от съда да открие производство по несъстоятелност.

Предстои делото да продължи в съда

Facebook logo
Бъдете с нас и във