Параграф22 Daily

§22 Новини

Набират кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Перник

Общинският съвет в Перник набира кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд - Перник. Документите на желаещите ще се приемат до 30 април в деловодството на Общинския съвет. Кандидатите трябва да бъдат дееспособни български граждани, които са навършили 21 години, но не са навършили 65 години към момента на определянето им за съдебен заседател, трябва да се ползват с добро име в обществото и да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията им.

Утвърдената численост за община Перник е 25 съдебни заседатели. Всички постъпили заявления, заедно с приложените документи, ще бъдат разгледани от избрана временна комисия, която ще изготви и предложи на Общинския съвет проект за решение за одобрените кандидати.

Изборът на нови съдебни заседатели се налага поради изтичане мандата на настоящите.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във