Параграф22 Daily

§22 Новини

Наблюдава се устойчива тенденция на увеличаване на исковите производства за обезщетения

Наблюдава се устойчива тенденция на значителното увеличаване на исковите производства за обезщетения. Това съобщи на пресконференция административният ръководител на Административен съд - Кюстендил Иван Демиревски, предаде репортер на Радио „Фокус” – Кюстендил.

Освен исковете с правно основание по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ), с които е сезиран съдът от лица, изтърпяващи наказания основно в затвора в Бобов дол, е създаден специален правен режим за обезщетяване на вредите, причинени на лишени от свобода и задържани под стража, от специализираните органи по изпълнение на наказанията в резултат на нарушения на забраната за изтезания, на жестоко, нечовешко и унизително отношение, сочи Фокус.

„Предявените искове в преобладаващата си част са срещу ГД „Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието и се претендира присъждане на обезщетение за неимуществени вреди, причинени от актове, действия и бездействия на затворническата администрация ”, каза Иван Демиревски. Особеност на исковете са оплакванията за дискриминационно отношение във връзка със защитените признаци по Закона за защита от дискриминация, обосноваващи искане за установяване на дискриминация и за присъждане на обезщетения за вреди, които ищците предявяват заедно с претенциите за обезщетение на вреди.

Според административния ръководител на съда от 1 април 2016 година в съдилищата работи система за  изчисляване на натовареността на съдиите, чиято задача е да установи обективен първичен измерител на натовареността въз основа на необходимо присъщото време за разглеждане и приключване на дела от различен тип съгласно предварително изработен класификатор от групи дела. Към настоящия момент всички съдии от Административен съд – Кюстендил са формирали индекс на натовареност, който попада в интервала на „високо натоварени”.

За предходната 2018 година  Административен съд – Кюстендил е на второ място, спрямо останалите административни съдилища, по действителната натовареност на съдии към всичко дела за разглеждане и на трето място спрямо свършените дела.

Facebook logo
Бъдете с нас и във