Параграф22 Daily

§22 Новини

Над 200 000 ферми са изчезнали за десетилетие, но обработваемата земя се увеличава

Над 60 процента от земеделските стопанства у нас са изчезнали през последното десетилетие, според данни от Анализ на структурата на земеделските стопанства в България. Използваната земеделска площ обаче се увеличава.

Ако през 2003 броят на земеделските стопанства е бил над 665 хиляди, през 2010 той вече е малко над 370 хиляди, а през 2020 година броят им пада до малко под 133 хиляди стопанства. Повече от 13 хиляди от тях не стопанисват земя.

Анализът сочи, че за разлика от намаляващия брой на фермите, за разглеждания период е констатирано значително увеличение на използваната земеделска площ. През 2003 година тя е в размер на 2 милиона и 905 хиляди хектара. След присъединяването на страната към ЕС интересът към разширяване на площите на стопанствата е значителен и само в рамките на три години използваната земеделска земя достига до над 3 милиона и 600 хиляди хектара, а през 2020 тя вече е 3 милиона и 959 хиляди хектара.

Оценката потвърждава и отдавна известното - най-голям дял от обработваемата земя у нас е зает от зърнените култури.

Facebook logo
Бъдете с нас и във