Параграф22 Daily

§22 Новини

Над 2.2 млн. лв. вкарва в хазна Апелативна прокуратура - Бурга по дела за налагане на имуществена санкция на фирми

Над 2 200 000 лв. влизат в държавната хазна в резултат от работата на Прокуратурата в Бургаски апелативен район по дела за налагане на имуществена санкция на юридически лица. Повече от 2 244 000 лева влизат в националната хазна в резултат от работата на Прокуратурата в Бургаски апелативен район по дела за налагане на имуществена санкция  на юридически лица.

През 2015 г. в прокуратурите от Апелативен район – Бургас са внесли в съда 15 мотивирани предложения по чл.83б от ЗАНН срещу 15 юридически лица. През годината са влезли в сила 7 съдебни решения, с които предложенията на прокуратурата са уважени срещу 6 юридически лица, с размер на постановената санкция 2 244 171.88 лв.

През 2014 г. размерът на санкциите е бил 54 605.00 лв. т.е. налице е ръст от  40 пъти в сравнение с предходната година.

Данните оповести Апелативният прокурор на Бургас – Любомир Петров по време на среща с медиите - „това е един изключителен резултат. За него благодаря на колегите от Административните отдели на трите окръжните  прокуратури -  Бургас, Сливен и Ямбол. Не е  случайно, че наскоро, Главният прокурор награди целия административен отдел на Окръжна прокуратура – Бургас“.

По думите му, през последните години именно прокурорите от региона на Апелативна прокуратура – Бургас имат най-много внесени предложения по този ред в страната.

Петров даде разяснения и в какво се изразява дейността на прокуратурата по този съдебен ред. „Най-общо се изразява във внасяне на предложения от страна на Прокуратурата в съответния Окръжен съд, за налагане на имуществена санкция на юридически лица, които са се обогатили или биха се обогатили от извършване на посочени в закона престъпления, най-често данъчни престъпления.  Тези престъпления са били  извършени от управител, от представляващ юридическото лице, от  лице в контролен или надзорен орган на юридическото  лице, както и от работник или служител, на когото юридическото лице е възложило определена работа и при нейното изпълнение. Това е конкретна имуществена санкция за юридическото лице, независимо от наказателната отговорност на представителите на юридическото лице, които се извършили съответното престъпление. Санкцията е, защото юридическото лице се е обогатило от съответното престъпление – например от укриване на данъци“, обясни Петров.

Facebook logo
Бъдете с нас и във