Параграф22 Daily

§22 Новини

Наемите на общински жилища в София стават нормиран и пазарен

Общински жилища в София вече няма да могат да се купуват от наемателите. Максималният срок на договорите за наемане ще бъде между 5 и 7 години, в зависимост от наемателите. Ще има два вида наеми - нормиран за рискови групи и хора с увреждания и пазарен, който ще се определя чрез тръжна процедура. Това са само част от новата политика на Столична община за общинските жилища, които са залегнали в новата Наредба за за управление на общинските жилища. Проектът днес бе представен и обсъден на редовно заседание на Постоянната комисия по финанси и бюджет.

Новата наредба е резултат на двегодишната работа на работна група. Проектът е представен за обществени консултации до 22 февруари тази година. Новата наредба не засяга настоящите наематели на общински жилища, наемите, както и заявеното от тях желание за закупуване. Наематели на такива жилища обаче сигнализираха пред Столица, че почти 3 години не е заседавала комисия за разглеждане на заявените от наематели желание за закупуване на общински жилища.

На бъдещите наематели изрично се забранява да се отопляват като горят отпадъци. Те не трябва да имат повече от едно МПС и трябва да застраховат жилището в полза Столична община за целия период на договора, както и да внесат един депозит на наем.

Ще има две тарифи за наемите. Първата е нормирана, която е за лица и в риск от бедност, младежи от социални институции, хора с увреждания, преподаватели и научни работници до 35 години с образователна степен доктор и др. За другия вид наематели на общинско жилище наемът ще е пазарен -  ще се определя чрез тръжна порцедура съобразно Наредбата. За тях срокът на договора с общината е до 7 години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във