Параграф22 Daily

§22 Новини

Наградиха магистрати за прецизна, успешна и дългогодишна работа

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Стоил Христов Сотиров – съдия във Върховния касационен съд със „служебна благодарност и грамота“ и личен почетен знак първа степен - златен“. А на основание, чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал, 3. т. 1 от ЗСВ с личен почетен знак първа степен - златен“ бяха поощрени Румян Христов Жеков - съдия в Апелативен съд – Велико Търново и Димана Николова Йосифова - съдия в Софийския градски съд.

С „личен почетен знак първа степен – златен“, се поощряват магистратите, доказали се с висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Стоил Христов Сотиров от заеманата длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд, считано от 29.02.2020 г.; Румян Христов Жеков от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Велико Търново, считано от 23.02.2020 г. и Димана Николова Йосифова от заеманата длъжност „съдия“ в Софийския градски съд, считано от 16.03.2020 г.

Съдиите са освободени, при наличието на условия за пенсиониране и скорошното им навършване на 65 - годишна възраст.

Facebook logo
Бъдете с нас и във