Параграф22 Daily

§22 Новини

Наградиха служители на Апелативна прокуратура – Велико Търново

Апелативният прокурор на Велико Търново Таня Недкова награди с отличие „Служебна благодарност и грамота“ служители от апелативната прокуратура.

За проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения, при изпълнение на конкретни служебни задачи - подобряване условията на работа и реорганизация на администрацията в Апелативна прокуратура - Велико Търново, създаване на съвещателна зала и допълнително архивно помещение, са поощрени съдебните служители: Цанка Кишева - съдебен администратор, Соня Стойнова – главен специалист “Административна дейност“, Христо Христов – системен администратор, Силвия Зарзаланова – главен счетоводител, Пенка Николова – завеждащ служба „Регистратура и деловодство“, Красимира Хаджииванова – старши специалист, Корнелия Симеонова – съдебен деловодител, Татяна Ямакова – призовкар и Стефан Бурнев - шофьор-призовкар.

Отличията бяха връчени тържествено пред целия колектив на Апелативна прокуратура – Велико Търново.

Facebook logo
Бъдете с нас и във