Параграф22 Daily

§22 Новини

Най-сетне пускат стари пари за тютюн

От днес започва втори прием по държавната помощ de minimis за тютюнопроизводители, претърпели финансови щети вследствие на  неплатена продукция от страна на „Исперих – БТ“ за реколта 2010 г. и „Лийв Табако А. Михайлидис“ за 2016 г. Документи за кандидатстване могат да подадат тютюнопроизводителите, които не са имали възможност да го направят по време на предходния прием по схемата (15 април - 10 май 2019 г.).

Заявления за подпомагане ще се приемат до 15 август. Документите трябва да се подават лично или чрез упълномощено лице в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ по постоянен адрес за физическите лица и по адрес на управление за юридическите лица. До 30 август е срокът за окончателно представяне на изискуеми документи. Срокът за изплащане на помощта е до 10 работни дни след приема на заявленията и представянето на всички изискуеми документи, сочи БНР.

Земеделските стопани, които могат да кандидатстват за настоящата помощ de minimis, трябва да са вписани в публичния регистър на тютюнопроизводителите в Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г., както и да имат сключени договори за изкупуване на суров тютюн и приемно-предавателни протоколи за реколта 2010 с „Исперих – БТ“ АД и с „Лийв Табако А. Михайлидис“ АД за реколта 2016.

Общият размер на предоставените на едно лице или предприятие помощи по схема de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.) за период от три последователни бюджетни години (2017 г. – 2019 г.).

Размерът на помощта de minimis за тютюнопроизводителите, претърпели финансови щети от предходни години, е 3,2 млн. лв. След първия прием по схемата бяха изплатени над 2,1 млн. лв

Facebook logo
Бъдете с нас и във