Параграф22 Daily

§22 Новини

Най-вече остра адвокатска атака срещу ВСС

Някои решения на Висшия съдебен съвет (ВСС) оставят впечатлението за откровен произвол, заявяват в отворено писмо до ВСС 28 водещи юристи и изразяват възмущение от кадровата политика на ВСС и най-вече около избора на председател на Софийския апелативен съд.

Юристите напомнят, че "законът изисква от ВСС да създава условия за ефективна организация и управление на съдебната система чрез избор на нейните кадри и административни ръководители в съответствие с посочени в закона конкретни критерии и че членовете на Висшия съдебен съвет не могат да се "въздържат" от вземането на кадровите решения, за които са избрани, нито да ги постановяват по лични или политически съображения извън посочените в закона или дори в противоречие с тези изисквания", пише в писмото, в което се казва: "Такива решения оставят впечатлението за откровен произвол".

За своите читатели "Параграф 22" публикува писмото на правистите без никаква редакторска намеса.

ОТВОРЕНО ПИСМО

Госпожи и господа - членове на Висшия съдебен съвет,

Изразяваме своето възмущение от задълбочаващата се криза в кадровата политика на Висшия съдебен съвет и категорично несъгласие с трайната практика на съвета да проваля процедури за назначаване на магистрати или избор на административни ръководители и да не дава разумни мотиви за действията си.

Законът изисква от ВСС да създава условия за ефективна организация и управление на съдебната система чрез избор на нейните кадри и административни ръководители в съответствие с посочени в закона конкретни критерии. Членовете на Висшия съдебен съвет не могат да се "въздържат" от вземането на кадровите решения, за които са избрани, нито да ги постановяват по лични или политически съображения извън посочените в закона или дори в противоречие с тези изисквания. Такива решения оставят впечатлението за откровен произвол.
С поведението си мнозинството от членовете на съвета показват грубо неуважение към достойнството на нашите колеги – съдии, прокурори и следователи, както и незачитане на буквата и духа на закона и Конституцията.

Под писмото са се подписали:  Проф. дюн Ангел Калайджиев, адвокат; Анна Гаврилова – Анчева, адвокат; Биляна Гяурова - Вегертседер, адвокат; Гл.ас. д-р Боряна Мусева, адвокат; Велислава Делчева; Георги Атанасов, адвокат; Даниела Доковска, адвокат; Димитър Марков; Ели Христова, адвокат; Емилия Недева, адвокат; Здравка Калайджиева; Иванка Иванова; Ина Лулчева, адвокат;Йорданка Вандова, адвокат; Кина Чутуркова, адвокат; Доц.д-р Кристиан Таков;Любен Панов; Маргарита Илиева, адвокат;Мария Йорданова, доктор по право; Михаил Екимджиев, адвокат; Надя Шабани, адвокат; Проф. д-р Нели Огнянова;Николай Руневски, адвокат; Рада Смедовска - Тонева; Доц. д-р Светла Маргаритова; София Разбойникова, адвокат; Хараламби Анчев, адвокат; Цвета Маркова, адвокат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във