Параграф22 Daily

§22 Новини

Наказаха със "Забележка" прокурор Кирил Димитров от СГП

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие, че Кирил Димитров Димитров – прокурор при Софийска градска прокуратура, е извършил дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 4 от ЗСВ – неизпълнение на други служебни задължения, като на 27.04.2018 г. без уважителна причина не се е явил на насроченото за 09:30 ч. съдебно заседание  по НОХД № 1517/2018 г. по описа на СГС, като за времето от 09:30 ч. до 13:05 ч. е отсъствал от работното си място, без да е уведомил за това обстоятелство ръководството при СГП, за което му наложи дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ „забележка“.

Дисциплинарно дело № 30/2018 г. по описа на ВСС е образувано по предложение от административния ръководител на СГГП.

Facebook logo
Бъдете с нас и във