Параграф22 Daily

§22 Новини

Наложиха санкция на „Ауто Експрес БГ“ ООД за нелоялна конкуренция

В проучването по преписката, образувана по искане на „Алианс Ауто Варна“ ООД се установи, че в имота, в който „Ауто Експрес БГ“ ООД осъществява сервизна дейност, и в близост до него са налични визуални елементи, инкорпориращи регистрирани чужди търговски марки на автомобили.

Комисията приема, че като осъществява стопанска дейност с предмет, идентичен с този на подателя на искането, „Ауто Експрес БГ“ ООД с бездействието си  (неотстраняване на заварените при наемането на имота рекламни визуални елементи) създава впечатление за качества на сервиза, каквито същият не притежава, като по този начин може да доведе до увреждане интересите на конкурентите. В конкретния случай потенциалните потребители могат да бъдат заблудени, че визуалните елементи са надлежно предоставени и обозначават свързаност с производителя  на тези автомобили, каквато в хода на проучването не се установи.

Пълният текст на решението е достъпен в публичния електронен регистър на КЗК на интернет адрес: http://reg.cpc.bg.

Facebook logo
Бъдете с нас и във