Параграф22 Daily

§22 Новини

НАП не е събрала близо 750 млн. лева на съдебната власт

Вземания на съдебната власт за цели 746.6 млн. лева не е събрала Националната агенция за приходите (НАП). Сумата от неплатени такси, разноски и глоби е равна на почти два годишни бюджета на системата, пише "Правен свят".

Най-голямата част от несъбраните пари се е натрупала в периода от началото на 2010 г. до 10 март 2015 г. - общо 538.3 млн. лв. До 2004 г. сумата, която НАП е трябвало да събере в полза на съдебната власт, но така и не го е направила, е била 45.6 млн. лв. За тези задължения е изтекла абсолютната давност, но длъжниците не са поискали погасяването им на това основание. За периода от 2005 г. до 2009 г. вземанията на съда, прокуратурата и следствието, които приходната администрацията не е успяла да вкара в бюджета им, е 162.7 млн. лв. Данните са от справка на НАП, поискана и получена от Висшия съдебен съвет  (ВСС) и докладвана от Димитър Узунов на заседанието в четвъртък.

Сумата е стряскаща на фона на ежегодните спорове за съдебния бюджет между изпълнителната и законодателната власт, от една и страна, и съдебната от друга. Наскоро финансовият министър Владислав Горанов отказа да отпусне около 25 млн. лв., поискани от ВСС за увеличение на заплатите в системата. Той директно каза на среща с кадровиците, че не е нормално да се увеличават възнагражденията , само защото Законът за съдебната власт го изисква. На същата среща бе отбелязано, че НАП отказва да събере 34 млн. лв. на съдебната власт (натрупани само през миналата година), защото смята, че са частни държавни вземания. ВСС обаче е на мнение, че това са публични държавни вземания.

Справката, цитирана на заседанието на съвета в четвъртък, обаче показва, че НАП от години отказва да събира парите на съдебната система, което е довело и до натрупването на тази огромна сума. Голяма част от справката, изпратена от приходната агенция до кадровиците, е посветена на обяснения, защо по-голямата част от дължимите 746.6 млн. лв. на съдебната власт не може или има минимална вероятност да бъде събрана.

За 312.7 млн. лв. от НАП директно заявяват, че не е възможно или не е целесъобразно да бъдат събрани. Обяснението на данъчните е следното: 40.5 млн. лв. от тях са задължения на лица с прекратена регистрация; 33.5 млн. лв. са задължения на лица в открито производство по несъстоятелност; 238.7 млн. лв. са задължения на лица с несъбираем дълг. Стряскащо е, че според справката на НАП огромна част от тези пари  - 234.7 млн. лв., са задължение само на един човек и по един изпълнителен титул. От данните на приходната агенция не става ясно как е възможно едно физическо лице да има да дава подобна колосална сума на съдебната власт.

След като на практика отписват над 312 млн. лв., от НАП сочат, че за още 99.3 млн. лв. от вземанията на системата има много малка вероятност да постъпят в бюджета. Обяснението е, че за част от тях разходите по събирането ще бъдат по-големи от размера на задължението, а за други има минимален шанс да постъпи плащане. Общо 20.4 млн. лв. от тези 99 млн. лв. са на лица с прекратена дейност, 75.7 млн. лв. - на такива с трудно събираем дълг и 3.2 млн. лв. са на хора, чиито дълг е под 100 лв. След приспадането на изброените суми, остатъкът от вземанията на ВСС е 334.6 млн. лв., като от тях само за периода от началото на 2010 г. до 10 март 2015 г. натрупаната сума е 208.4 млн. лв.

Това обаче не означава, че НАП ще събере въпросните 334.6 млн. лв. Данъчните изтъкват, че на 78 000 физически и юридически лица, които имат да дават на съдебната власт, дългът е оценен като събираем или частично събираем. Става дума за около 77.6 млн. лева, като 6 млн. лв. са с изтекла даваност, т.е. крайната сума е 71.6 млн. лева. Това са около 10% от всичко, което има да получава съдебната власт.

От НАП обаче казват, че част от тези хора имат данъчни и осигурителни задължения. А според чл. 219 от ДОПК при разпределение на сумите, вземанията на ВСС ще бъдат погасени на последно място от публичните - т.е. първо НАП и НОИ ще си приберат парите, а само каквото остане, ще отиде в съдебния бюджет.

За други 304 000 лица със задължения към съдебната власт за общо 257 млн. лв. (22.2 млн. лв. са с изтекла абсолютна давност) НАП не може да направи категоричен извод доколко са събираеми. От агенцията обаче сочат, че въпросните фирми и граждани не дължат данъци и осигуровки, но пък към тях претенции имат други взискатели.

Справката на НАП, подписана от директора ѝ Бойко Атанасов, завършва с думите: "Използвам случая да Ви уведомя, че НАП полага усилия за събирането на вземанията на ВСС, като в периода от 01.01.2010 г. до 10.03.2015 г. на ВСС са преведени суми в общ размер на 47.8 млн. лв. или средно годишно 9.31 млн. лв. за последните 5 години."

Данните в справката бяха определени от членовете на съвета като стресиращи. Според тях сумата дори е повече от посочената – около един милиард.

Юлиана Колева пък запозна колегите си с резултатите от среща с представители на Камарата на частните съдебни изпълнители и с държавните съдебни изпълнители. След посещението на Горанов, във ВСС пристигна писмо от КЧСИ, които предложиха на съвета безвъзмездно да съберат 34-те млн. лв. дългове към системата, натрупани през миналата година.

Членове на съвета и представители на камарата са се разбрали да бъде изготвено рамково споразумение, което да бъде обсъдено със съдилищата и останалите от ВСС. Идеята е тези милиони да се съберат ускорено и в облекчен порядък, каза Юлиана Колева.

"Към настоящия момент държавните съдебни изпълнители нямат опция за събиране на вземанията на съдебната власт. Това е абсурдно. Трябва да се направят постъпки пред Министерството на правосъдието за промяна в закона", добави Колева

Галина Карагьозова предложи още една промяна в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), с която да се ликвидира спорът дали вземанията на съдебната власт са частни държавни или публични държавни вземания.

ВСС реши да поиска допълнителна информация от НАП, в която приходната агенция да изясни защо вземанията на 312.7 млн. лв. не може да бъдат събрани и защо е невъзможно за събирането на тази сума да се предприемат действия по ДОПК. Същевременно ще се настоява пред МП за бърза промяна в закона във връзка с дейността на държавните съдебни изпълнители и за изясняване на спора с НАП за вида на вземанията.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във