Параграф22 Daily

§22 Новини

НАП-София има да получава над 7,2 млн. лева от длъжници

1039 души дължат над 7,2 млн. лева към бюджета, съобщават от столичната дирекция на приходната агенция. Те не са платили в срок декларираните от тях задължения по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и ще получат обаждане от данъчните.Позвъняванията вече са в ход и обхващат длъжници, регистрирани на територията на град София и в областите София, Перник, Кюстендил и Благоевград. Данъчните отчитат, че проведените досега кампании са доказали, че телефонният контакт е ефективен и евтин метод за насърчаване на клиентите да внесат доброволно дълговете си към бюджета.

От НАП напомнят, че невнасянето на задължението в 14-дневен срок след позвъняването води до стартиране на процедура за обезпечаване и принудително събиране на дълговете. Преимуществено се използват бързо ликвидни способи - налагане на запор върху банкови сметки, вземания от трети лица, включително работодател (ако длъжникът е физическо лице). Ако в двуседмичен срок след позвъняването постъпи плащане или длъжникът даде обезпечение, към запор няма да се пристъпва.

През юли е проведена телефонна кампания, насочена към регистрирани в НАП-София лица с просрочени задължения. След нея в бюджета са постъпили общо 2 393 503 лв., като 1 114 899 лв. от тях са задължения по ЗКПО. От селектираните за кампанията 2539 длъжници, с общ размер на задълженията по ЗКПО 3 533 402 лв., 777 са погасили изцяло задълженията си.

За невнесените след обаждане по телефона просрочия, публичните изпълнители при ТД на НАП София са наложили обезпечителни мерки на 296 длъжници, образувани са и 106 изпълнителни дела. Веднага след предприетите действия в хазната са постъпили още 535 166 лв. просрочени плащания.

Предстои да бъдат проведени още информационни телефонни кампании до края на годината, както и срещи с длъжници на НАП, като целта им е да се стимулира доброволното изпълнение на просрочените задължения, посочват още от НАП-София.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във