Параграф22 Daily

§22 Новини

НАП запечатва магазин на "Изба Пиргово" в Русе

Административен съд – Русе отхвърли оспорването, по жалба на „Изба Пиргово“ ЕООД, против Заповед за налагане на принудителна административна мярка, издадена от Началник на Отдел „Оперативни дейности“ – Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, с която на „Изба Пиргово“ ЕООД е наложена принудителна административна мярка – запечатване на търговски обект – магазин за алкохол, находящ се в гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ № 84, стопанисван от „Изба Пиргово“ ЕООД и забрана за достъп до него за срок от 14 (четиринадесет) дни по Закона за данък върху добавената стойност.

На 11 март 2020 г., в 15:40 ч., е била извършена проверка на търговски обект – магазин за алкохол, находящ се в гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ № 84, стопанисван от жалбоподателя, при която е констатирано, че за извършена контролна покупка на 1 бр. бутилка червено вино на стойност 5.50 лева, в 13:00 часа, заплатена в брой, на място в обекта от орган по приходите, не е издадена фискална касова бележка от наличното в обекта фискално устройство.

Резултатите от проверката са материализирани в Протокол за извършена проверка № 0388675 от 11 март 2020 г. В протокола е посочено, че нарушението се потвърждава от изведен КЛЕН от фискалната памет на ФУ за дата 11 март 2020 г. Посочено е още, че разчетената касова наличност от ФУ е 100 лева, а фактическата такава – 105,28 лв.

С оспорената по делото заповед, издадена от Началник на Отдел ОП – Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, на „Изба Пиргово“ ЕООД е наложена ПАМ – запечатване на търговски обект – магазин за алкохол, находящ се в гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ № 84, стопанисван от търговеца и забрана за достъп до него за срок от 14 (четиринадесет) дни на основание Закона за ДДС.

В заповедта има изрично позоваване на горецитирания протокол за извършена проверка и изцяло е възприета описаната в него фактическа обстановка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във