Параграф22 Daily

§22 Новини

Нараства драстично броят на отменените от ВАС присъди заради сгрешено обинение и нарушено право на защита

Драстичен скок на присъдите, които се отменят заради грешки в обвинителния акт и нарушено право на защита, отчете в доклада си за 2014 г. Софийският апелативен съд (САС).

Статистиката на съда показва, че от общо 426 приключени дела, по-малко от половината (200) са решенията, с които САС е потвърдил присъда на първоинстанционния съд. Изцяло или частично обаче присъдите са били отменени и върнати за ново разглеждане по общо 70 дела. В доклада на съда се посочва, че това е драстично увеличение, тъй като отменените присъди за предходната година са били 44, пише "Правен свят"

Отделно САС е отменил 26 присъди и е постановил нови на тяхно място, а по други 131 дела присъдите са били само изменени. В доклада е обърнато специално внимание на отменените присъди, защото те водят и до забавяне на процеса. Изпълняващият функциите на председател на САС Стефан Гроздев отчита по този повод недобра работа на прокуратурата и първоинстанционните съдилища.

"Тези дела съставляват 16.1% от всички решени дела от общ характер. В сравнение с предходната година, когато върнатите дела са 9.75%, този процент бележи увеличение. Това налага извод, че е налице тенденция към занижаване на качеството на работа на прокуратурата и първата инстанция. Основни причини за връщане на делата за ново разглеждане са несъответствието на обвинителния акт с изискванията на чл.246 от НПК и допускането на отстраними съществени нарушения на процесуални правила, най-вече на правото на защита", се казва в доклада.

Логично, най-много са делата в САС, които идват от Софийския градски съд (СГС), но от изложеното в документа прави впечатление, че изводите на апелативния съд се различават доста от тези в доклада на градския. Миналата седмица СГС отчете за втора поредна година, че съдиите там завишават наказанията и това често води до отмяна на актовете им. От това обаче в доклада на градския съд бе направен извод, че "съдебните състави правилно установяват фактическата обстановка и я преценяват от правна страна, но не достатъчно точно определят вида и размера на наказанията, които следва да се налагат на подсъдимите лица".

В тази връзка в доклада на САС се посочва, че от всички решени дела от апелативните съдии, наказанието е било намалено по 51 производства, а по 18 дори е било увеличено. Справката на САС показва, че делата от Софийски градски съд са общо 270, а от тях по 135 присъдата е потвърдена, по 68 е била изменена, по 63 е отменена, а 4 дела са били прекратени.

В доклада на апелативния съд е направена и забележка, че актовете за отмяна на присъдите не подлежат на касационна проверка и съдиите трябва да са внимателни, когато вземат такива решения: "Въззивните състави следва да държат сметка за значителното забавяне на наказателното производство, до което води отмяната и проявявайки отговорност, да прибягват до тази възможност само, когато процесуалните нарушения са действително съществени и не могат да бъдат отстранени."

Съдиите от наказателното отделение на САС са постановили общо 436 решения и нови присъди през изминалата година. Общият брой на разгледаните дела във Върховния касационен съд (ВКС), които са дошли от САС, е 259, като по 198 от тях върховните съдии са потвърдили решенията на САС. Отменени са били 31 акта, 30 са били изменени в наказателната част, а един в гражданската.

Констатацията на и.ф. председателя на САС е, че "по отношение на качеството на работа на съдиите, което е безспорно много високо, категорични изводи въз основа на предложената статистика не биха могли да се направят", защото тя се води по методика, която не допуска реално отразяване на резултатите. В повечето случаи решенията и присъдите на САС не били отменени или изменени изцяло, а само частично и "често, при връщане за ново разглеждане, предметът на делото е значително стеснен в сравнение с първоначалния".

Делата с обществен интерес в САС са разделени на такива, наблюдавани от Европейската комисия и други, по които медиите проявяват интерес. Изброени в документа са приключените дела срещу Тошко Добрев, съдията Славчо Петков, Златомир Иванов - Баретата, съдия Анелия Цветкова, Мария Мургина, Христо Ковачки, Евелин Банев-Брендо, Виолета Николова, Митхат Табаков и Филип Златанов, както и делата за убийството пред дискотека "Амнезия", за източване на ЦКБ, за убийството на ямболската адвокатка Надежда Георгиева и процесът "Цонев, Сантиров, Попов".

От т нар. обществено значими казуси САС е приключил 16, поради което е направен извод, че тези дела се разглеждат в напълно разумни процесуални срокове, въпреки че са с фактическа и правна сложност.

Впечатление в доклада прави още, че през изтеклата година от председателя на съда са дадени 8 разрешения за използване на СРС, постановени са и 6 отказа, но няма нито едно изготвено веществено доказателствено средство.

В доклада на апелативния съд се посочва, че от 2002 г. той ползва помещения на партера на Съдебната палата, които обаче са крайно недостатъчни.

В момента при щат 129 бройки (61 за съдии и 68 за служители) съдът ползва 1 кабинет на председателя, 21 съдийски кабинета и 13 стаи за служители. Равносметката е, че при увеличението на щата на съдиите с 27 бройки са получени само 3 кабинета. Всички съдии са по трима в кабинет, а трима съдии въобще нямат работно място. При увеличение на щата на съдебните служители с 29 бройки са получени 3 стаи (за 4-ма съдебни помощници, адвокатска стая с 2-ма служители и стая за 2-ма системни администратори). Не са осигурени работни места за двама съдебни помощници и един съдебен секретар.

Миналата година са водени разговори с Военно-апелативния съд да предостави един съдийски кабинет на САС, но оттам отказали. "Последните две години бяха изпращани писма до председателя на ВКС с искане за предоставяне на допълнителни помещения за служители, но отговори не получихме по тях. През м. октомври 2014г. беше изпратено писмо до проф. Лазар Груев, с което поискахме преустройство на гражданско деловодство, защото през 2002г. помещението е предадено с 6 работни места, а в момента там са ни необходими 10 работни места, но получихме отказ за преустройството. Тази година изпратихме ново писмо със същото искане е се надяваме да се прояви разбирани към нуждите на съда", се казва още в доклада.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във