Параграф22 Daily

§22 Новини

Насрочени за разглеждане дела с обществен интерес във ВКС до края на май

Наказателно дело срещу бившия общинския съветник в Плевен Методи П. за побой над човек, ловил риба в стопанисван от подсъдимия язовир до село Каменец, докладчик: Жанина Начева

Делото е образувано по касационен протест по отношение на подсъдимите Методи П. и Асен П. и касационни жалби от Методи П. и неговия защитник срещу решението от 19.02.2019 г. по в.н.о.х.д. № 388/2018 г. на Апелативен съд – Велико Търново, с което е потвърдена присъда по н.о.х.д. № 508/2017 г. на Окръжен съд – Плевен.

С първоинстанционната присъда Методи П. е признат за невиновен и оправдан по повдигнатите му обвинения за грабеж, придружен със средна телесна повреда, извършен като извършител в съучастие с други лица, включително и Асен П., и за хулиганство, извършено като извършител в съучастие с други лица, включително и Асен П. Признат е за виновен в извършването на престъпления по чл. 213а, ал. 1 от НК (изнудване), като му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 години и „глоба“ в размер на 2000 лв., по чл. 143, ал. 1 от НК (принуда), за което е осъден на 2 години и 6 месеца „лишаване от свобода“, и по чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК (причиняване другиму средна телесна повреда, извършено в съучастие като извършител), за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година и 6 месеца. На подсъдимия е определено едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ в размер на 4 години, към което е присъединена глобата от 2000 лв.

Със същата присъда подсъдимият Асен П. е признат за невиновен и оправдан по повдигнатите обвинения.

С решение № 299/19.02.2019 г. по в.н.о.х.д. № 388/2018 г. на Апелативен съд –Велико Търново присъдата на първоинстанционния съд е изцяло потвърдена.

С касационния протест се атакува съдебният акт на апелативния съд по отношение на двамата подсъдими и се иска отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд поради допуснати съществени процесуални нарушения, нарушения на материалния закон и явна несправедливост на наложените наказания.

В касационните жалби се посочват всички касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 – т. 3 от НПК, като се иска признаване за невиновен и оправдаване на Методи П. или отмяна на присъдата и решението и връщане на делото за ново разглеждане.

Наказателно дело срещу Марин П. и Георги П. за опит за убийство на Януш С. – син на К. К. с псевдоним „Японеца“, І-во наказателно отделение, докладчик: Невена Грозева

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия Марин П. и на частния обвинител Януш С. срещу въззивната присъда на Софийския апелативен съд (САС) по в.н.о.х.д. № 397/2018 г.

С присъда по н.о.х.д. № 3132/2017 г. на Софийския градски съд (СГС) Марин П. е признат за виновен в това, че на 02.05.2015 г. в гр. София, в съучастие като извършител с Георги П. (подбудител), направил опит умишлено да умъртви Януш С., прострелял го, при което, макар и да е довършено изпълнителното деяние, не настъпили предвидените в закона и искани от Марин П. и Георги П. общественоопасни последици (престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 1, алт. 1 вр. чл. 115 вр. чл. 18, ал. 1, пр. 2 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК). Съдът го оправдава по обвинението да е извършил деянието със средства, опасни за живота на мнозина. На Марин П. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 9 години. Подсъдимият е признат за виновен и за държане на огнестрелно оръжие без надлежно разрешение, като му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години. Определено е едно общо наказание „лишаване от свобода“ за срок от 9 години.

С присъдата на СГС Георги П. е признат за виновен в това, че на 02.05.2015 г. в гр. София, в съучастие като подбудител, склонил съучастника си Марин П. умишлено да умъртви Януш С., като в резултат на това въздействие Марин П. направил опит умишлено да умъртви Януш С. Оправдан е по обвинението умишлено да е склонил съучастника си да умъртви Януш С. със средства, опасни за живота на мнозина. На подсъдимия Георги П. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години, чието изпълнение е отложено за изпитателен срок от 4 години.

С въззивната присъда на САС е отменена частично първоинстанционната, като Георги П. е оправдан, а Марин П. е признат за невинен да е извършил престъплението в съучастие с Георги П.

В касационната жалба на Марин П. се сочат всички касационни основания – нарушения на процесуалните правила и на материалния закон, явна несправедливост на наложеното наказание. Прави се искане да се отмени въззивната присъда, като Марин П. бъде оправдан, алтернативно се иска отмяна на присъдата на САС и връщане на делото за ново разглеждане.

С касационната жалба на частния обвинител се прави искане за отмяна на въззивната присъда и връщане на делото за разглеждане на друг състав на САС, като се настоява ВКС да даде указания по прилагането на закона за увеличаване на определеното на Марин П. наказание и за отстраняване на нарушенията на материалния закон, допуснати при постановяване на оправдателен диспозитив по отношение на Георги П.

Наказателно дело срещу футболиста Борислав Б. за причиняване на смърт по непредпазливост, ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: Татяна Кънчева

Касационното производство е образувано по жалба на подсъдимия Борислав Б., бивш футболист на ПФК „Славия“, срещу решение от 25.06.2018 г. по в.н.о.х.д. № 180/2018 г. на Софийския апелативен съд, с която частично е изменена първоинстанционната присъда от 16.09.2016 г. по н.о.х.д. № 2509/2014 г. на СГС. С нея подсъдимият е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 124, ал. 1, пр. 1 вр. чл. 128, ал. 2 от НК (причиняване на смърт по непредпазливост вследствие на умишлено нанесена телесна повреда на Петър А., юрисконсулт на „Топлофикация“ ЕАД, пред казино „Милениум“ в ж.к. „Красно село“). На подсъдимия е наложено наказание в размер на 4 години „лишаване от свобода“ и е осъден да заплати 100 000 лв. обезщетение за причинени неимуществени вреди.

Настоящото касационно производство е второ поред, след като с решение от 06.02.2018 г. по к.н.д. № 1185/2017 г. ВКС отменя въззивното решение от 04.07.2017 г. по в.н.о.х.д. №275/2017 г. на САС и връща делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на същия съд поради нарушение на чл. 348, ал. 1, т. 3 от НПК, свързано с начина на изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“.

В касационната жалба се изтъкват доводи за допуснати нарушения на процесуалните правила, нарушения на материалния закон и явна несправедливост на наложеното наказание, като се прави искане да се отмени в цялост обжалваното решение на САС. Правят се искания в условията на алтернативност за отмяна на въззивното решение и оправдаване на подсъдимия, намаляване размера на наложеното наказание или прилагане на условно осъждане по чл. 66 от НК, както за отмяна или намаляване на предявения граждански иск.

Наказателно дело срещу Петко Д., Светлозар В., Йордан Й. и Васил Д. за контрабанда на агнета от Румъния за Турция, ІІ-ро н. о., докладчик: Бисер Троянов

Делото е образувано по касационен протест и касационна жалба от Петко Д. срещу въззивното решение по в.н.о.х.д. № 290/2019 г. на Апелативен съд – Пловдив, с което е изменена присъдата по н.о.х.д. № 380/2014 г. на Окръжен съд – Пловдив.

С първоинстанционната присъда:

- Светлозар В. е признат за невиновен и оправдан по обвинение за престъпление по служба от лице, заемащо отговорно служебно положение – директор на областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), извършено при условията на продължавано престъпление и в съучастие като извършител с Петко Д. като подбудител и помагач, и за приготовление към престъпление против митническия режим, извършено при условията на продължавано престъпление и в съучастие като извършител с Петко Д., Йордан Й. и Васил Д. като съизвършители. Признат е за виновен в извършването на престъпление по чл. 311, ал. 1 от НК (документно престъпление) и осъден, поради което са му наложени наказания „лишаване от свобода“ в размер на 1 година, изпълнението на което е отложено за 3 години, и „лишаване от право да заема отговорна служебна длъжност в системата на БАБХ“ за срок от 2 години;

- Йордан Й. е признат за невиновен и оправдан по повдигнатото му обвинение за престъпление по служба от лице, заемащо отговорно служебно положение – главен инспектор в Община Садово, Отдел „Здравеопазване на животните“ при на ОДБХ – Пловдив,  извършено при условията на продължавано престъпление, и за приготовление към престъпление против митническия режим. Признат е за виновен по обвинение за маловажен случай на документно престъпление в съучастие като извършител с Васил Д. като помагач, като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК е освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2000 лв.;

- Васил Д. е оправдан по обвинението за приготовление към престъпление против митническия режим. Признат е за виновен за маловажен случай на документно престъпление в съучастие като помагач с Йордан Й. като извършител, като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК е освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 5000 лв.;

- Петко Д. е признат за невиновен по повдигнатото му обвинение за извършване на престъпление по служба в съучастие като подбудител и помагач със Светлозар В. като извършител. Признат е за виновен за приготовление към престъпление против митническия режим, като е оправдан да го е извършил в съучастие и при условията на продължавано престъпление, поради което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на 2 години. Наложено му е едно общо най-тежко наказание измежду наказанията по настоящото дело и по н.о.х.д. № 1709/2011 г. на  РС –Пловдив, а именно 3 години „лишаване от свобода“.

С въззивното решение присъдата е изменена в наказателно-осъдителната част по отношение на Светлозар В., като извършеното документно престъпление е преквалифицирано в маловажен случай и на основание изтекла давност наказателното производство е прекратено. Отменена е присъдата и по отношение на подсъдимите Йордан Й. и Васил Д. за маловажен случай на документно престъпление, като на основание изтеклата давност наказателното производство също е прекратено. Изменена е присъдата по отношение на Петко Д. за приготовление към престъпление против митническия режим, като е признат за виновен да е осъществил престъплението с предмет на стойност 109 900,80 лв. и е признат за невиновен и оправдан за разликата до 184 654, 60 лв. Изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода“ от 2 години е отложено с изпитателен срок от 5 години.

С касационния протест се иска отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд поради допуснати съществени процесуални нарушения, нарушения на материалния закон и явна несправедливост на наложените наказания.

С касационната жалба се ангажират всички касационни основания, като се иска отмяна на въззивното решение и първоинстанционната присъда и оправдаване на Петко Д. или налагането на по-леко наказание – пробация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във