Параграф22 Daily

§22 Новини

Насрочени за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на март 2016 г.

Във ВКС е образувано н. д. № 123/2016 г. по жалба на Ахмед Муса Ахмед срещу въззивната присъда от 01.07.2015 г. на Апелативния съд – гр. Пловдив, с която е изменена присъдата от 19.03.2014 г. по н.о.х.д. № 330/2012 г. на Окръжния съд – гр. Пазарджик.

С първоинстанционния акт са признати за виновни и осъдени за престъпления по чл. 108, ал. 1 от НК (проповядване на фашистка или друга антидемократична идеология), чл. 109, ал. 1 вр. чл. 108, ал. 1 от НК (образуване или ръководене на организация или група с цел извършване на престъпления против републиката) и по чл. 164, ал. 1 от НК (проповядване на омраза на религиозна основа чрез слово, печат или други средства за масова информация) подсъдимите Саид Мутлу, Абдуллах Салих, Ахмед Муса, Неджми Дъбов, Хайри Шерифов, Байрам Ушев, Ахмед Абдуррахманов, Изет Джалев, Мохамед Камбер, Юсуф Горелски, Найме Горелска, Али Хайраддин, Али Ходжа. По отношение на подсъдимия Ахмед Муса Ахмед е постановена ефективна присъда, като му е наложено наказание лишаване от свобода в размер на 1 година. На Саид Мутлу е наложено общо най-тежко наказание в размер на 1 година лишаване от свобода и глоба от 3000 лв., като наказанието е отложено с 3-годишен изпитателен срок. По отношение на Абдуллах Салих е постановено общо най-тежко наказание в размер на 10 месеца лишаване от свобода и глоба от 3000 лв., като наказанието е отложено с 3-годишен изпитателен срок. Останалите подсъдими са освободени от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК.

С присъда № 9/01.07.2015 г. Апелативният съд – гр. Пловдив, е изменил първоинстанционната присъда, като е признал подсъдимия Саид Мутлу за невинен за извършено престъпление по чл. 108, ал. 1, предл. 2 от НК, а за престъплението по чл. 109, ал. 1, предл. 2 го е освободил от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК с налагане на административно наказание глоба в размер на 4000 лв. Със същата присъда въззивният съд отменил присъдата на окръжния съд, като е признал Абдуллах Салих за невинен за престъпление по чл.108, ал. 1, предл. 2 от НК, а за престъплението по чл. 109, ал. 1, предл. 2 го е освободил от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК с налагане на административно наказание глоба в размер на 3000 лв. Присъдата на Окръжния съд – гр. Пазарджик, е изменена и по отношение на Ахмед Муса Ахмед, като е увеличено наложеното му наказание на 1 година и 6 месеца лишаване от свобода за престъплението по чл. 108, ал. 1, предл. 2 от НК, 2 години лишаване от свобода за престъплението по чл. 164, ал. 1, предл. 1 от НК, като определеното общо най-тежко наказание е увеличено на 2 години лишаване от свобода.

21.03.2016 г., 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 107/2016 г. (делото за убийството край река Камчия), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: съдия Биляна Чочева

Делото е образувано по жалби срещу въззивното решение от 09.11.2015 г. на Апелативния съд – Варна, с което е потвърдена изцяло присъда № 87/31.10.2011 г. по н.о.х.д. № 458/2009 г. на Окръжния съд – Варна. С първоинстанционната присъда подсъдимите са признати за виновни в това, че на 16.04.2007 г., в близост до с. Кичево, обл. Варна, в съучастие помежду си, подсъдимият Николай Николов – като подбудител и помагач, а останалите подсъдими Илчо Адамов, Ганислав Начев и Мартин Стоименов – като съизвършители, отвлекли Венцислав Евтимов и Димитринка Пекова с цел противозаконно да ги лишат от свобода, като деянието е извършено от повече от две лица и по отношение на две лица, поради което и на основание чл. 142, ал. 2, т. 2 и т. 5 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4 и чл. 54 от НК за подсъдимия Николов и на основание чл. 142, ал. 2, т. 2 и т. 5 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 и чл. 54 от НК за останалите трима подсъдими са осъдени на по седем години лишаване от свобода при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор.

Подсъдимите са признати за виновни и в това, че на 16.04.2007 г., в землището на с. Круша, обл. Варна, в съучастие помежду си, подсъдимият Николов – като подбудител и помагач, а подсъдимите Начев, Стоименов и Адамов – като съизвършители, умишлено умъртвили Венцислав Евтимов и Димитринка Пекова, като деянието е извършено по особено мъчителен начин за убитите и с особена жестокост, поради което и на основание чл. 116, ал. 1, т. 4, пр. 3, т. 6, пр. 2 и 3 вр. чл. 20 ал. 3 и ал. 4 и чл. 54 от НК за подсъдимия Николов и вр. чл. 20, ал. 2 и чл. 54 от НК за подсъдимите Начев, Стоименов и Адамов са осъдени на доживотен затвор при първоначален специален режим в затвор. На основание чл. 23, ал. 1 от НК съдът наложил най-тежкото от така определените наказания, а именно доживотен затвор, като постановил изтърпяването му при първоначален специален режим в затвор.

С жалбите на Николай Николов (от защитниците му и лично от него) се иска да бъде отменен въззивният съдебен акт и той да бъде оправдан и по двете обвинения. В жалбата на втория му защитник в условията на алтернативност се иска да бъде изменена първоинстанционната присъда, като бъде приложен закон за по-леко наказуемо престъпление и наложено по-леко наказание. В жалбата от защитника на Илчо Адамов, при условията на алтернативност, е направено искане за изменение на присъдата с прилагане на закон за по-леко наказуемо престъпление или намаляване на наказанието. С жалбата от защитника на Мартин Стоименов се иска да бъде отменен обжалваният въззивен съдебен акт в наказателната и в гражданската му част, тъй като не са изпълнени задължителните указания на ВКС, дадени в отменителните му решения. В личната жалба на Ганислав Начев и тази на неговия защитник си иска отмяна на решението на апелативния съд и оправдаването на този подсъдим или връщане на делото за ново разглеждане. Алтернативно се поддържа и искане за намаляване на наказанията.

Делото е за трети път във ВКС. С предходно решение от 12.05.2015 г. състав на касационната инстанция отменя въззивното решение от 24.06.2014 г. на Апелативния съд – Варна, и връща делото за ново разглеждане от друг съдебен състав, поради допуснати от въззивния съд нарушения на процесуалните правила за проверка и оценка на доказателствата по делото и за формиране на вътрешното му убеждение. Преди това, с решение от 08.05.2013 г. ВКС отменя въззивното решение от 04.07.2012 г. на апелативния съд и връща делото за ново разглеждане от друг състав за изпълнение на указания по реда на чл. 355, ал. 1, т. 3 от НПК (отстраняване на допуснати съществени нарушения на процесуални правила).

23.03.2016 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 215/2016 г. (делото срещу Атанаска Георгиева, убила малолетната Александра Тодорова в Бургас), І-во наказателно отделение, докладчик: съдия Блага Иванова

Във ВКС е образувано касационно наказателно дело № 215/2016 г. по жалба на Атанаска Георгиева срещу въззивното решение от 08.01.2016 г. на Апелативния съд – гр. Бургас, с което е изменена присъдата от 06.03.2015 г. по н.о.х.д. № 1014/2014 г. на Окръжния съд – гр. Бургас. С жалбата са направени оплаквания за незаконосъобразност на постановеното решение. Изложени са алтернативни искания за отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане или отмяна на присъдата и оправдаване на подсъдимата.

С акта на първоинстанционния съд е призната за виновна подсъдимата Атанаска Георгиева за това, че за времето от 17.00 до 19.00 ч. на 10 април 2014 г. в гр. Поморие умишлено умъртвила малолетната и в безпомощно състояние Александра Тодорова (на 8 г.), като убийството е извършено по особено мъчителен за жертвата начин – престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 4, предл. 2, т. 5 и т. 6, предл. 2 вр. чл. 115 от НК. По отношение на подсъдимата е наложено наказание „доживотен затвор”. Със същата присъда подсъдимата Атанаска Георгиева е осъдена да заплати на Евелина Тодорова и Веселин Тодоров по 130 000 лв. за всеки един от тях – обезщетение за причинени неимуществени вреди.

С решение № 154 от 08.01.2016 г. Бургаският апелативен съд е изменил първоинстанционната присъда в гражданскоправната й част, като са увеличени размерите на обезщетенията за неимуществени вреди от непозволеното увреждане за гражданските ищци по повод на смъртта на дъщеря им – от 130 000 лв. на 180 000 лв. за всеки от тях. В останалата част присъдата е потвърдена.

25.03.2016 г., 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 194/2016 г. (делото срещу Веселин Георгиев), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: съдия Жанина Начева

Във ВКС е образувано касационно наказателно дело № 194/2016 г. срещу Веселин Георгиев по протест срещу въззивното решение от 23.12.2015 г. на Софийския апелативен съд (САС), с което е потвърдена присъда № 144/30.04.2015 г. на Софийския градски съд.

С потвърдената от САС присъда подсъдимият е признат за невиновен по чл. 282, ал. 3, вр. ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК (престъпление по служба, извършено от длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – бивш изпълнителен директор на Фонд „Републиканска пътна инфраструктура” (ФРПИ) и възложител на обществени поръчки, който нарушил служебните си задължения, като сключил 8 договора между ФРПИ и „БИНДЕР” АД, ГД „Инфраструктурни обекти” и „ИНМАТ” ООД на стойност 38 723 234 лв., с цел да набави облага за братята си Емил и Бойко Георгиеви, представляващо особено тежък случай, от което настъпили значителни вредни последици, и осъществено в условията на продължавано престъпление).

В протеста на прокуратурата се излагат доводи за наличието на касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и 2 от НПК (нарушение на материалния закон и допуснати съществени процесуални нарушения), като се прави искане за отмяна на въззивното решение и връщане на делото за ново разглеждане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във