Параграф22 Daily

§22 Новини

Наталия Стаменов - следовател в НСлС, е трети кандидат за изборен член на ВСС

Кандидатурата на Наталия Стаменова - следовател в отдел „Специализиран“ в НСлС, е издигната от следователи от Националната следствена служба и от следствените отдели при окръжните прокуратури в Благоевград и Бургас.

Наталия Стаменова има над 26 години юридически стаж. Професионалната ѝ кариера започва през 1993 г. в Столична следствена служба - Стопански отдел. В периода от 1997 г. до 2006 г. последователно е била следовател в Окръжна следствена служба - Перник и в Окръжна следствена служба – София. От 2006 г. е следовател в Националната следствена служба. Участвала е в създаването на Камарата на следователите в България, била е секретар на Колегията при Софийска окръжна следствена служба, а в периода от 2012 г. до 2014 г. е била член на Управителния съвет на Камарата.

Вносителите на предложението посочват, че следовател Стаменова се ползва с безспорен авторитет в професионалната общност. Според тях „избирането ѝ за член на Висшия съдебен съвет би било логична следваща крачка към използване на нейния капацитет като личност и професионалист с богата и многостранна подготовка“.

Следовател Стаменова е лектор по темите за разследване на данъчни и документни престъпления, има публикации в Бюлетина на Асоциацията на прокурорите. Три пъти е избирана за член на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС. На базата на професионалната си подготовка и личната мотивация за самоусъвършенстване, тя е изградила качества, които я определят като отлично подготвен следовател, постигащ значими резултати в работата.

При водене на разследванията демонстрира задълбочени познания, като е финализирала успешно голям брой досъдебни производства, а изразените от нея становища са възприети като аргументирани и кореспондиращи с доказателствата и материалния закон.

Facebook logo
Бъдете с нас и във