Параграф22 Daily

§22 Новини

Натовареността на съдиите – основен проблем пред работата на ВАС

През 2013 г. във Върховния административен съд (ВАС) са постъпили 17 187 административни дела, а са решени по същество 17 169. Това се посочва в доклада за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2013 година.Със 101 гласа „За" народните представители приеха представения доклад. Само един депутат гласува „против" текстовете, въздържа се един народен избраник.

15 364 от решените дела са приключени в едномесечен срок. Забелязва се тенденция към увеличаване на броя на постъпилите дела в сравнение с предходната 2012 г., когато са постъпили 15 718  и са приключили 16 367.

През 2013 година натовареността на съдия от ВАС възлиза на над 220 дела годишно.

През миналата година по щатно разписание във ВАС са работили 86 съдии, трима магистрати са пенсионирани, назначени са 7 нови съдии и 11 са командировани от други съдилища.

Натовареността на съдиите и неравномерното разпределение на делата остава основен проблем пред работата на съда. Въпреки натовареността на административните съдии с разглеждане на съдебни дела и с редица допълнителни дейности, тяхното срочно произнасяне по дела, което при това не е за сметка на качеството, нарежда България на едно от челните места по бързина в доклада на Европейската комисия.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във