Параграф22 Daily

§22 Новини

Назначиха Драгомир Сяров за зам.-окръжен прокурор на Търговище

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи, на основание чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Драгомир Пенчев Сяров - прокурор в Окръжна прокуратура - Търговище, на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура - Търговище, считано от датата на встъпване в длъжност.

Драгомир Сяров е назначен на длъжността по предложение от Дилянка Костадинова Стоянова – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Търговище.

В предложението е посочено, че Драгомир Сяров е прослужил в прокуратурата над 31 години, като в продължение на два мандата е бил административен ръководител на Окръжна прокуратура – Търговище, „натрупал е огромен опит и образцово е изпълнявал служебните си задължения“.

Отчетено е, че прокурор Сяров притежава много добра правна подготовка и професионални умения; прокурорските му актове са обосновани, законосъобразни и изготвени в съответствие с установената фактическа обстановка, съдебна практика и закона; не е допускал просрочия при произнасянята се на възложените преписки и дела; етичен е към колегите си и внимателен към гражданите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във