Параграф22 Daily

§22 Новини

Назначиха Любомир Гайдов за заместник-председател на ВАС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, назначи Любомир Гайдов – съдия във Върховния административен съд, на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Върховния административен съд и ръководител на Втора колегия, считано от датата на встъпване в длъжност.

Предложение за това е направено от Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, който се мотивира с богатия професионален опит и юридически стаж, притежаваните професионални и нравствени качества, както и с управленските умения на съдия Гайдов. Посочва се, че той „е доказал способността си за придържане и налагане на висок стандарт, като се води от принципите за върховенство на закона, истинност и справедливост“. Бил е председател на Шесто отделение на Върховния административен съд.

Становище в подкрепа на неговата кандидатура е изразено от Пленума на Върховния административен съд

Facebook logo
Бъдете с нас и във