Параграф22 Daily

§22 Новини

Назначиха съдия Дора Михайлова за зам.-председател на Софийския окръжен съд

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Дора Димитрова Михайлова - съдия в Софийски окръжен съд на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Софийски окръжен съд, считано от датата на встъпване в длъжност.

Дора Михайлова е назначена на длъжността по предложение от Пламен Петков – председател на Софийски окръжен съд. Съдия Михайлова има дългогодишен професионален опит и много задълбочени познания в областта, която правораздава. Показала е високи професионални и нравствени качество, ползва се с авторитет както сред съдиите, така и сред съдебните служители от Софийски окръжен съд. В предложението е посочено, че на проведеното на 28.11.2019 г. общо събрание на съдиите, кандидатурата на Дора Михайлова е получила единодушна подкрепата от всички съдии.

Facebook logo
Бъдете с нас и във