Параграф22 Daily

§22 Новини

Не достигат 70,4 млрд евро за стандарта «Базел III»

На най-големите по балансово число 42 световни банки ще им се наложи да намерят до 2019 г. 70,4 млрд.евро, за да изпълнят изискванията за адекватност на капитала в съответствие със стандарта Базель III, съобщи Reuters като се позовава на Базелския комитет.


Въпреки тези песимистични оценки, Европейският орган за банков надзор (EBA) е изчислил, че в края на 2012 года дефицитът в собствения капитал на тези 42 трезори все пак е бил съкратен с над 29,1 млрд евро спрямо предходния шестмесечен период и че наблюдавания капиталов дефицит продължава да се свива.


Согласно стандарта Базель III, капиталовата адекватност на най-големите банки трябва да покрива не по-малко от 7% от техните активи, претеглени през коефициента на поетия риск. Освен това този стандарт изисква от банките да изпълнят и т. нар. коефициент за покриване на ликвидността, който ще им позволи да посрещнат възможни пазарни сътресения в продължение на един месец без да прибягват до външна помощ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във