Параграф22 Daily

§22 Новини

Не избраха председател на Окръжен съд – Видин

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет след проведено гласуване и при резултат 2 гласа „за“ в подкрепа на Даниел Нинов Димитров – заместник на административния ръководител на Районен съд – Видин, и 0 гласа „за“ кандидатурата на Анета Милчева Петкова - заместник на административния ръководител на Окръжен съд – Видин, не избра административен ръководител на Окръжен съд – Видин.

След изслушването на кандидатите членовете на колегията Драгомир Кояджиков и Олга Керелска изложиха съображения и аргументи защо няма да подкрепят нито един от участниците в конкурсната процедура.

Във връзка с приключилата процедура Съдийската колегия отложи разглеждането на т. 12 от дневния ред, свързана с преназначаването, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, на Васил Александров Василев – и. ф. председател на Окръжен съд – Видин, на заеманата преди избора му за председател на Окръжен съд – Видин, длъжност „съдия“ в окръжния съд.

Съдия Василев изпълнява функциите на административен ръководител от 30.07.2019 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във