Параграф22 Daily

§22 Новини

Незащитената частна собствеността пречи на България

България заема едва 58-мо място от 131 държави в света по международния индекс право на собственост, показват годишните резултати от седмото поред изследване, проведено в нашата страна от Института за пазарна икономика (ИПИ) в рамките на международния проект.


Индексът изследва защитата на правото на собственост по света, анализирайки три основни области: политическа и правна среда, право на физическа собственост и право на интелектуална собственост.


Основният фокус на индекса е как защитата на правото на собственост се отразява на икономическото благосъстояние на страните. Изследването разкрива, че по-добрата защита на правото на собственост води до по-висок БВП на човек от населението, повече преки чуждестранни инвестиции и по-голям ръст на икономиката.


Разликата в БВП на глава от населението между първенците и тези в дъното е близо 7 пъти - съответно 38 хил. долара БВП на човек от населението за първите 20% от класацията и 5.5 хил. долара БВП на глава от населението за последните 20%.


Според изследването 58-то място на България от 131 страни е следствие на получения от нея резултат от 5.4 точки от максималните 10. Със същия резултат са още Турция, Индия, Гана и Китай. От страните-членки на Европейския съюз единствените две с по-нисък резултат са Гърция (5.4 точки) и Румъния (5.3 точки).


Въпреки слабото повишаването на резултата на България спрямо миналогодишното издание на индекса, за последните пет години страната отбелязва застой заради липсата на значими реформи в посока по-добра защита на правото на собственост, отбелязват изследователите.


По показателя, измерващ правната и политическата среда, резултатът на България остава на същото равнище. Слабото представяне на страната се дължи на ниските оценки за независимост на съдебната система и върховенството на закона. Представянето на България не е изненадващо и заради широкоразпространената корупция, особено по високите етажи на властта.


България традиционно показва най-добри резултати по показателя Право на физическа собственост, вследствие на слабото подобрение на оценките за регистрацията на собственост и достъпа до заеми за придобиване на собственост. Въпреки това защитата на правото на физическа собственост не отбелязва значим ръст. Слабо се повишава и защитата на правото на интелектуална собственост в страната. В България все още липсва ефективна патентна защита, а пиратството на авторското право е широко разпространено.


Основните причини за ниските резултати се коренят в тромавото законодателство и неефективността на съдебната система. Това са и основните реформи, които трябва да се предприемат в България, защото както недвусмислено показва индексът, защитата на правото на собственост е равнозначно на по-големи доходи и по-бърз икономически растеж.


Според изследването Финландия продължава да води класирането за седма поредна година с резултат 8.6 от максималните 10 точки. Зад първенеца се нареждат Нова Зеландия и Швеция с резултат от 8.4 точки, Норвегия с 8.3 точки и Холандия и Швейцария с по 8.2 точки. На дъното на класацията отново е Йемен с 3.1 точки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във