Параграф22 Daily

§22 Новини

Няма постъпили становища и въпроси към Евгени Иванов – кандидат за член на Прокурорската колегия на ВСС

В определения със Закона за съдебната власт срок – 4 септември 2020 г., не са постъпили становища, както и въпроси от магистрати и юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезни дейности, към Евгени Иванов – прокурор във Военно-апелативна прокуратура и кандидат за член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Съгласно чл. 29и, ал. 2 от ЗСВ и чл. 20, ал. 1 от Правилата за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите, срокът за предоставяне на становища и въпроси към кандидата е не по-късно от 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

Към момента не са постъпили и заявления за регистрация на наблюдатели и застъпници в изборната процедура.

Общото събрание на прокурорите за избор на член на Висшия съдебен съвет ще се проведе на 19 и 26 септември 2020 година. Право на участие в него, според Списъка на действащите прокурори по реда на чл. 29д, ал. 1 от Закона за съдебната власт и чл. 5 от Правилата, имат 1531 души, от които 1312 са заявили електронно гласуване.

Информация, във връзка с избора на член на Прокурорската колегия е публикувана и в Единния портал за електронно правосъдие, раздел „Избори за членове на ВСС“

Общото събрание на прокурорите ще бъде излъчвано чрез интернет сайта на ВСС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във