Параграф22 Daily

§22 Новини

Ниска активност провали избора на двама нови членове на Съдийската колегия на ВСС

Председателят на Избирателната комисия Весела Павлова – съдия във Върховния административен съд, обяви началото на изборния ден, в който ще се проведе нов избор за членове на Висшия съдебен съвет от състава на съдиите, точно в 8.00 ч. Гласуването ще продължи до 18 ч. като гласуването с хартиена бюлетина ще се извърши в Съдебната палата в гр. София, а гласуващите чрез системата за дистанционно гласуване могат да гласуват със същия код.

В проведения на 16 октомври 2021 г. избор гласуваха 669 от 2202 съдии, имащи право на глас. Съдиите отново ще гласуват за двамата кандидати Деян Денев – съдия в Окръжен съд – Варна, и Марина Михайлова – съдия във Върховния административен съд.

За провеждането на повторното гласуване с хартиени бюлетини са отпечатани нови, съгласно изискването на ЗСВ.

На интернет сайта на ВСС, раздел „Пресцентър“ периодично ще бъде предоставяна информация за избирателната активност на гласуващите в 10.00 ч., 12.00 ч., 15.00 ч. и 18.00 ч., а в раздел „Онлайн“ може да се проследи в реално време вторият ден от Общото събрание на съдиите.

Ниска активност провали избора на двама нови членове на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Нито един от номинираните - Деян Денев от Варненския  окръжен съд и Марина Михайлова от Върховния административен съд, не успя да събере достатъчно подкрепа.

От 2202-ма имащи право на глас съдии - електронно или с хартиена бюлетина,  гласуваха едва 669. Според Закона за съдебната власт, за да е редовен изборът, в него трябва да гласуват поне 1102 магистрати, обяви председателят на избирателната комисия Весела Павлова: "Избирателната  комисия приема, че изборът е нередовен. Изборът следва да продължи в утрешния ден между двамата кандидати".

За да има редовен вот днес трябва да гласуват не по-малко от 33% от имащите право на глас или 727 съдии. В противен случай местата на подалите оставка Красимир Шекерджиев и Боряна Димитрова ще останат вакантни.

Към 15.00 ч. са гласували 469 съдии, като общата избирателна активност е 21,30 %. Чрез системата за електронно гласуване през интернет своя глас са дали 439 съдии, или 24,64 % от заявилите желание за дистанционно гласуване. Те гласуват със същия код, който са използвали при първия избор. С хартиени бюлетини на място в Съдебната палата са упражнили правото си на вот 30 съдии, което е 7,14 % активност.

Следващата информация за избирателната активност на съдиите ще бъде обявена в 18.00 ч., когато се очаква да приключи изборният ден.

Системата за електронно гласуване не предвижда възможност за генериране на данни относно начина на гласуване и е ограничена за достъп в интернет от мрежи, извън територията на България. Гаранциите за тайната на вота при електронното гласуване са детайлно разписани в чл. 50 - чл. 54 от Правилата за провеждане на избори за членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите. Системата не предоставя информация за самоличността на избирателите, не се записват и не се съхраняват данни, кой избирател как е гласувал и с какъв код. Достъпът до системата автоматично се блокира при пет последователни грешни опита. Един избирател може да гласува само веднъж в рамките на изборния ден. Системата е ограничена и за достъп до интернет мрежи, извън територията на България.

Изборният ден се излъчва в реално време на сайта на Висшия съдебен съвет в раздел: „Онлайн“, а чрез Единния информационен портал за електронно правосъдие може да се проследи в реално време и електронната избирателна активност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във