Параграф22 Daily

§22 Новини

Нови изисквания към началника на щаба и заместник-командира по логистиката на Националната гвардейска част

Правителството направи промени в Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА като завиши изискванията за военни звания и степени на определени длъжности от командването на Националната гвардейска част.

С цел осигуряване на йерархичност на тези длъжности след въвеждането на изискване за командир на НГЧ да бъде назначаван бригаден генерал/комодор (Указ №231/2014 на Президента на Република България), изискването към началника на щаба и заместник-командира по логистичното осигуряване в НГЧ е те да са полковник/капитан І ранг. С решението ще се осигури кариерно развитие на военнослужещите и ще се запази подготвен, високообразован и квалифициран личен състав.

Предвижда се измененията да влязат в сила от 1 март 2016 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във