Параграф22 Daily

§22 Новини

Нови международни проекта, по които НИК е бенефициент

С онлайн пресконференция днес бе дадено началото на два нови международни проекта, по които Националният институт по криминалистика е бенефициент: „Надграждане и разширяване на капацитета на националната АДИС ЕВРОДАК“, финансиран от Национална програма на България за подпомагане от фонд "Убежище, миграция и интеграция" (ФУМИ) за периода 2014-2020 г., и „Развитие на Националната ДНК база данни и интегрирането й със полицейските системи“, финансиран от Национална програма на България за подпомагане от фонд "Вътрешна сигурност" (ФВС) за периода 2014-2020 г.

Директорът на националния институт старши комисар Добринка Маркова, която е и ръководител на проектите, се спря на сновните цели, заложени в реализацията им.  Тя отбеляза, че усилията на работния екип по първия проект са насочени към надграждане на националната система ЕВРОДАК с нови функционалности, свързани с предаването, обработката и проверката на биометрични данни (дактилоскопни отпечатъци и портретни снимки), допълнителни демографски данни, лицева идентификация, както и към усъвършенстване на алгоритъма на търсене, модификация и добавяне на нови работни потоци и категории лица свързани с Регламента за презаселването.

С изпълнението на втория проект „Развитие на Националната ДНК база данни и интегрирането й със полицейските системи“ се цели повишаване на обема на информационния обмен с държавите членки на ЕС и неговата сигурност, както и подобряване на възможността за работа в условията на отдалечен достъп до Националната ДНК база данни на съответните изградени сектори към областни дирекции.

Участниците във формата се запознаха и дискутираха в детайли  разработените параметри на двата проекта и пожелаха успех на екипите, които работят по реализацията им

Facebook logo
Бъдете с нас и във