Параграф22 Daily

§22 Новини

Новият състав на ВАдвС встъпи в длъжност и проведе първото си заседание

Датата 6 август тази година беше избрана за конститутивното заседание на новия състав на Висшия адвокатски съвет, след като на 22 юли 2021 г. Върховният касационен съд прекрати делото срещу избора на деветима членове на новия Висш адвокатски съвет.

По традиция, на церемонията преди деловото заседание, присъстваха членовете на стария и новия състав на Висшия адвокатски съвет, на Висшия контролен съвет и на Висшия дисциплинарен съд. Приветствия към присъстващите отправиха досегашният председател Ралица Негенцова и нейният наследник на поста д-р Ивайло Дерменджиев.

Единодушно за зам.-председатели на Висшия адвокатски съвет бяха избрани Валя Гигова и Ина Лулчева, а за главен секретар – Ели Христова.

Висшия адвокатски съвет прие обръщение към всички адвокати от страната, в което се казва:

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 6-ти август 2021 г. като новоизбрани членове на Висшия адвокатски съвет встъпваме в длъжност. Приемаме тази обществена длъжност с признателност за оказаната ни от Вас чест и със съзнание за огромната отговорност, която носим, за отстояване на свободата, независимостта и самоуправлението на българската адвокатура.

Висшият адвокатски съвет е институцията, която олицетворява единството на българската адвокатура и чрез който адвокатурата влиза в отношение с всички останали конституционно установени власти и органи в страната. Затова от начина, по който Висшият адвокатски съвет упражнява правомощията си зависи дейността на цялата адвокатура и работата на всеки един адвокат, а оттам и ефективната защита на правата на гражданите.

Обединяват ни споделяните от нас ценности за приемственост, постоянство и почтеност в дейността на органите на адвокатурата. Наясно сме с проблемите и предизвикателствата, които стоят днес пред Адвокатурата и пред българското общество. Решени сме да изпълним възложените от Конституцията и законите правомощия на Висшия адвокатски съвет с професионализъм и достойнство, по прозрачен и ефективен начин.

Основните цели, които си поставяме, изхождат от разбирането, че адвокатската професия е обществено значима, поради което правното и социално положение на адвоката се явява основна гаранция за защита правата на гражданите и юридическите лица, а оттам има значение и за благосъстоянието на цялото общество.

В рамките на мандата си ще изпълним поетите ангажименти за изготвяне на проект за нов Закон за адвокатурата и създаване на модерна уредба на адвокатската професия, подобряване на системата на правната помощ, разрешаване на организационните проблеми в работата на самата адвокатура чрез по-добро взаимодействие с адвокатските колегии и техните органи, разрешаване на въпросите, свързани с нелоялната конкуренция и съществуващата все още пълна забрана за реклама на дейността на адвокати, ефективна защитата на основните конституционни права на гражданите чрез упражняване на конституционното правомощие по чл. 150, ал. 4 от Конституцията и даване на становище по конституционни дела, участие в тълкувателната дейност на Върховните съдилища, в законодателния процес.

Ще работим открито и навременно, публично и почтено, за да заеме адвокатурата своето достойно място в обществения живот, като предлага полезни и смислени решения, а не върви след събитията.

Да бъдеш „адвокат“ не е само звание, а призвание, затова ще положим всички усилия адвокатурата да се ползва с присъщите на професията обществено доверие, престиж и достойнство – с навременни реакции във всички случаи, когато се нарушават правата на гражданите и върховенството на правото, и устоите на демократичното общество са в опасност.

Вярваме, че авторитетна и уважавана адвокатура има там, където има добре подготвени и активни адвокати, дейни и достойни членове на органите на адвокатурата, добра комуникация, прозрачност, отчетност и обществена ангажираност.

Просперитетът на адвокатурата е задача не само на органите на адвокатурата, но и на всеки адвокат. Затова сме готови да обсъдим всички Ваши предложения, идеи и искания. Защото само заедно – чрез съвместни усилия и сътрудничество, можем да отстояваме общите ни професионални принципи и интереси, като с обществената си активност и позиции бъдем реални гаранти за върховенството на правото и демократичните ценности на съвременното общество.

Заедно винаги можем повече!

Facebook logo
Бъдете с нас и във