Параграф22 Daily

§22 Новини

Новите ЧСИ трябва да декларират произход на доходите си

Определиха новите 44 нови частни съдебни изпълнители /ЧСИ/, успешно спечелили конкурса за ЧСИ, съобщиха от Министерството на правосъдието. Заповедта за тяхното назначаване е издадена във вторник, 14 април 2015 г. Конкурсът е обявен на 20 октомври 2014 г. и вчера процедурата бе финализирана.

За да бъдат назначени на спечелената длъжност, новите ЧСИ трябва в двумесечен срок от влизане в сила на заповедта на министъра да представят няколко документа чрез Съвета на камарата.  Те трябва да дадат заявление, придружено с посочените в закона документи - декларация, че не е налице несъвместимост, адрес и договор за кантората, декларация за произхода на средствата, образци от печат и подпис (чл. 13, ал. 1 от Закона за ЧСИ).

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Министерството на правосъдието (в рубриката „Кариери") и обявена на таблото в сградата на министерството на ул. „Славянска" № 1. Тя ще бъде съобщена на класираните кандидати по реда на Гражданско-процесуалния кодекс /ГПК/.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок, считано от датата на съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във