Параграф22 Daily

§22 Новини

НПО пак спечели дело срещу съда в Русе

Неправителствена организация (НПО) за втори път спечели дело срещу съда в Русе заради отказ от информация по Закона за достъп до обществена информация. Първоначално заявлението на НПО е било подадено до Висшия съдебен съвет, който обаче го пренасочва към председателя на Окръжен съд - Русе.

През 2013 г. жалбата на Националната асоциация за обществена защита била свързана с пропускателния режим в съдебната сграда в крайдунавския град, а сега тя е поискала да разбере и как се формира заплатата на шефа на съда, предаде Дарик.  

Както жалбата за пропускателния режим, така и искането за обосноваване на начина за формиране на месечното възнаграждение на административния ръководител и председател на Окръжен съд-Русе, е било подадено през 2013 г., но едва сега е стигнало до съдебна зала. Отказът не е подписан от съдийския шеф, а от друг оправомощен за това съдия. В него се твърди, че информацията за заплатата на магистрата е лична, а не обществена информация.

Делото се гледа от състав на Административен съд - Разград. Тамошната Темида обаче не приема тезата "че информацията за заплатата на магистрата е лична, а не обществена информация" и отменят отказа. Според магистратите „дейността е обществена, тъй като е свързана с организирането, разходването и контролирането на бюджетни средства. В казуса не е необходимо да се разкриват данни за конкретното възнаграждение, получавано от физическото лице, заемащо длъжността“.

Административните съдии в Разград припомнят, че има и други нормативни документи, които правят защитата на личните данни на магистратите много по-занижена спрямо останалите граждани. Такива са публичният регистър на Сметната палата, Законът за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор, Законът за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и Законът за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

„От отговора на поставения въпрос заявителят ще има възможност да си създаде мнение относно начина, по който се определят възнагражденията на административните ръководители на съдебните органи по принцип, с посочване на съответните индекси за заеманата длъжност и ранг, регламентирани с Таблица №1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи и процента за придобит трудов стаж и професионален опит, който следва да се начислява като допълнително трудово възнаграждение“, пише още в съдебното решение.

Административният съд намира отказа от информация за незаконосъобразен, отменя го и връща преписката на съда в Русе за произнасяне по компетентност. Разградските магистрати обаче отхвърлят като неоснователни претенциите на Националната асоциация за обществена защита русенският съд да плати разноските им за адвокат от 2650 лв. Те намират сумата за прекомерно завишена и присъждат 300 лв.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във