Параграф22 Daily

§22 Новини

Обявиха хронограмата по избора на Иван Гешев

Пленумът на Висшия съдебен съвет обяви, че изслушването на кандидата в откритата процедура за избор на главен прокурор на Република България да се проведе на 24 октомври 2019 г. от 10:00 часа, в заседателната зала на Висшия съдебен съвет. Пленумът на ВСС прие времеви график (хронограма) за провеждане на процедурата за избор на главен прокурор, която бе открита на  15.07.2019 г.

На 16 септември предстои заседание на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) към Прокурорската колегия, а на 17 септември – заседание на Комисията по професионална етика (КПЕ) към Прокурорската колегия, за приемане на докладите за професионалните и нравствените качества на кандидата. Крайният срок за публикуване на докладите на двете комисии на интернет сайта на ВСС 17 септември.

Прокурорската колегия ще проведе заседание за обсъждане на докладите на КАК и КПЕ и за гласуване на кандидатурата на Иван Гешев – заместник на главния прокурор, с оглед допустимостта ѝ. Крайните срокове за предоставяне на становища и въпроси от юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на обществено полезна дейност, професионални организации, висши училища и научни организации е 16.10.2019 г.

В раздела „Процедура за избор на главен прокурор“ на интернет сайта на ВСС са публикувани документите, регламентиращи изборната процедура, предложението за издигане на кандидата, кадровата му справка и концепцията му за стратегическо управление на Прокуратурата на Република България, становища, позиции и въпроси във връзка с кандидатурата на Иван Гешев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във