Параграф22 Daily

§22 Новини

Обидиха се: Прокурорската колегия на ВСС прекрати подбора на европейски делегирани прокурори

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши да прекрати процедурата за подбор на европейски делегирани прокурори от Република България, открита с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 22/16.06.2021 г., тъй като следващите по ред кандидати не са получили подкрепа от необходимото мнозинство от гласовете на присъстващите членове на Колегията, съгласно проведеното гласуване в заседание на Колегията по протокол № 30/10.09.2021 г.

Решението е взето във връзка с получено писмо от европейския главен прокурор, адресирано до заместник-министъра на правосъдието Мария Павлова. С него европейският главен прокурор информира за решение № 124 на колегията на Европейската прокуратура от 12 януари 2022 г., с което Ивайло Илиев е назначен за европейски делегиран прокурор от България с мандат от пет години с възможност за подновяване, и за решение № 125 на колегията на Европейската прокуратура от същата дата, с което кандидатурата на Анита Джамалова за европейски делегиран прокурор от България е отхвърлена.

В писмото се отправя искане за представяне на нова кандидатура за европейски делегиран прокурор от България

Facebook logo
Бъдете с нас и във