Параграф22 Daily

§22 Новини

Облачни услуги срещу Bitcoin в България

От днес CLOUDWARE започва да приема плащания в световната кибер валута Bitcoin на своята платформа за облачни услуги. Някои от предимствата на виртуалната валута са бързината на разплащане, запазването на анонимността на потребителя, сигурността на транзакциите и възможността за разплащане практически от всяка точка на света. Проблемът е доколко това е законно в България. А отговор на този въпрос няма.nbsp;


Платформата CLOUDWARE предоставя комбинация от хардуер, софтуер, мрежова свързаност и дейта център инфраструктура под формата на виртуална инфраструктура, достъпна и управляема през Интернет.Чрез нея клиентите имат свободата сами да определят размера на ресурсите, които са им необходими, когато са им необходими и им дава възможност да ги променят по всяко време. Услугата CLOUDWARE се предоставя от Нетера.


Bitcoin (BTC) е цифрова валута описана за първи път в документ от 2008 от разработчик под псевдоним Сатоши Накатомо, който го нарича peer-to-peer електронна касова система. Идеята за нея датира още от 1998 г., но в действителност първите Bitcoin клиенти и монети се появяват едва през 2009 г.Операциите с Bitcoin се основават на криптографски протокол с отворен код, който не се управлява от никакъв централен орган.


Всеки Bitcoin е разделен до осем знака след десетичната запетая, образувайки 100 милиона по-малки единици, наречени сатошита. Bitcoin-ите могат да се прехвърлят чрез компютър или смартфон, без посредничеството на финансова институция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във