Параграф22 Daily

§22 Новини

Областният на Враца оспорва поемането от Бяла Слатина на 10 млн. лв. дълг

Областният управител на Враца Стефан Красимиров оспори в съда Решение № 658 на Общински съвет-Бяла Слатина, прието на заседание на 20 април. С това свое решение общинският съвет е дал съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг с максимален размер 10 милиона лева и срок за погасяване двеста и 40 месеца, с цел реализиране на инвестиционен проект в полза на местната общност („Рехабилитация на улици/части от улици в населените места на територията на Община Бяла Слатина“).

След като областният управител със заповед от 12 април върна за ново разглеждане предходно решение № 621 по Протокол № 31 от заседание, проведено на 31 март от Общински съвет-Бяла Слатина, което беше със същия предмет, на свое заседание на 20 април сенаторите приеха повторно това решение, без да се съобразят с изложените в заповедта за връщане доводи за незаконосъобразност. Мотивите към решението са формални и не предпоставят даденото съгласие за поемане на общински дълг.

Право на местната общност в община Бяла Слатина е да бъде информирана защо е наложително поемането на такъв дълг и за какво конкретно ще бъдат похарчени тези 10 милиона лева, които после ще бъдат връщани с лихви за сметка на всички жители на общината. Тази информация обаче липсва и в двете оспорени решения.

Решението е административен акт и следва да отговаря на изискванията на чл. 59 от АПК - да съдържа фактическите и правните основания за издаването му. Трябва освен това да са спазени процесуалните правила и императивните разпоредби на закона. В случая тези изисквания продължават да не са изпълнени. По тази причина областният управител упражнява правомощието си по чл. 45, ал. 8 от ЗМСМА да оспори решението на общинския съвет пред Административен съд-Враца, като незаконосъобразно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във