Параграф22 Daily

§22 Новини

Облекчава се достъпът на журналисти при разглеждането на дела във ВАС

С цел гарантиране на публичност и прозрачност Върховният административен съд облекчава достъпът на журналисти при разглеждане на дела с медиен и обществен интерес. Съгласно изискванията на решение Съдийска колегия на ВСС достъпът ще се осъществява чрез изпращане на предварителна заявка със свободен текст до 12,00 часа в деня преди датата на заседанието на съответното дело на имейл [email protected].

Заявките ще се докладват на председателя на състава по съответното дело и след произнасянето му, журналистите ще бъдат незабавно информирани за решението му дали да бъдат допуснати на заседанието.

В случаи, в които преценката на съдебния състав е за недопускане на медии до съдебната зала, още в деня на разглеждане на делото, журналистите ще получават протокола от заседанието.

Facebook logo
Бъдете с нас и във