Параграф22 Daily

§22 Новини

Обществено полезен труд ще полагат занапред хулиганите

До 200 часа безвъзмезден общественополезен труд годишно ще налага съдът от четвъртък - 23 декември, на нарушителите рецидивисти и на наказани повторно за дребно хулиганство. От тази дата безвъзмездният труд в полза на обществото става едно от административните наказания, наред с общественото порицание, глобата и лишаването от право да се упражнява определена професия. Тогава влизат в сила промените в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), приети в края на миналата година от Народното събрание и публикувани в “Държавен вестник” на 22 декември 2020 г.

Наказанието ще се налага както самостоятелно, така и с други като глоба, обществено порицание и т. н. Безвъзмездният труд трябва да е в полза на обществото. Ще се работи на обекти на ДП “Фонд затворно дело”, заедно с обикновените затворници, но може и на други обекти, утвърдени от съответния пробационен съвет. Ще се вземат предвид трудовата квалификация, уменията и работоспособността на наказания, а ако е непълнолетен, ще работи на по-леки режими.

Делото ще се решава от един съдия в открито заседание и в присъствието на нарушителя. Ако той не се яви без уважителни причини, съдията може да го накаже задочно. В случай, че нарушителят е непълнолетен на възраст от 16 до 18 години, се призовават неговите родители или настойници, но отсъствието им не е пречка да се гледа делото, освен ако съдията не реши, че е важно да присъстват и дадат показания за изясняване на случая.

При повторно нарушение, освен глоба в размер от 200 до 400 лева, нарушителите ще бъдат задължавани да полагат и определено количество часове безвъзмезден труд - не по-малко от 40 часа и не повече от 200 часа за година за период отг не повече от две последователни години. Броят на часовете ще се определя от съответния районен съд, който в 3-дневен срок следва да разгледа преписката по случая.

Ако съдията открие факти и обстоятелства, които показват, че деянието не е административно нарушение, а престъпление, той следва да изпрати материалите на районната прокуратура, където магистратите да преценят дали да образуват наказателно производство срещу извършителя.

Промените в Закона за горите влизат едновременно с поправките в ЗАНН от четвъртък. Наказанието безвъзмезден труд ще се изпълнява от пробационната служба по настоящ адрес на наказания. Всеки случай ще се разпределя на пробационен служител. Друга група дела, по които от четвъртък ще се налага безвъзмезден труд в полза на обществото, са тези, разглеждани от районите съдилища по Указа за борба с дребното хулиганство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във