Параграф22 Daily

§22 Новини

Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС ревизира постановления на Пленума на Върховния съд от периода 1953 – 1994 г.

Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) постанови Тълкувателно решение № 1 от 24 януари 2022 г. по Тълкувателно дело № 1/2018 г., с което се ревизират (обявяват за загубили сила изцяло или отчасти) 42 постановления на Пленума на Върховния съд от периода 1953 – 1994 г.

Тълкувателното дело е образувано с оглед на множеството изменения в Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26/22.04.1968 г.), изцяло приетия през 2006 г. нов Наказателно-процесуален кодекс и последващите редица изменения и допълнения в него, което налага тълкувателна дейност относно запазването на задължителната сила на постановленията на Пленума на Върховния съд от периода 1953 – 1994 г. или прогласяването им като частично/изцяло изгубили своето значение.

Пълният текст на тълкувателното решение е публикуван в страницата на ВКС в интернет – секция „Тълкувателни дела“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във