Параграф22 Daily

§22 Новини

Общото събрание на прокурорите ще изслуша Евгени Иванов - военен обвинител и кандидат - член на ВСС

На 19 и 26 септември 2020 г. ще се проведе Общо събрание на прокурорите в Република България за избор на член на Висшия съдебен съвет. Право да участват в него, според Списъка на действащите прокурори по реда на чл. 29д, ал. 1 от Закона за съдебната власт и чл. 5 от Правилата, имат 1531 души, от които 1312 са заявили електронно гласуване. Те ще гласуват за единствената кандидатура - Евгени Иванов Иванов - прокурор във Военно-апелативна прокуратура.

Общото събрание се провежда в две последователни съботи и ще бъде излъчвано в реално време чрез интернет сайта на ВСС в раздел „Общо събрание на прокурорите за избор на член на ВСС - онлайн“.

В събота - 19 септември 2020 г., събранието е насрочено за 10 ч. зала 1 на „Интер Експо център“, бул. Цариградско шосе № 147. Дневният ред включва: откриване на събранието и обявяване на броя на присъстващите прокурори, избор на председател на събранието, избор на мандатна комисия, избор на избирателна комисия, избор на избирателни секции (секционни комисии) и определяне на техния брой, приемане на решение на Общото събрание на прокурорите за времето за изслушване на кандидата, изслушване и поставяне на въпроси към него.

Регистрацията на участниците в Общото събрание на прокурорите ще започне в 08,00 ч. То се провежда от 10 ч., ако присъстват повече от половината от включените в избирателния списък по чл. 29д, ал. 1 от Закона за съдебната власт прокурори. При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно и се провежда независимо от броя на присъстващите.

Втората събота – 26 септември 2020 година събранието ще се проведе от 8 ч. в Съдебната палата, бул. „Витоша“ № 2, партер (Централно фоайе) в гр. София. Дневният ред предвижда следните две точки: провеждане на избор на членове на Висшия съдебен съвет от прокурорите в съответствие с процедурата по чл. 32-37 от Правилата за провеждане на избори за членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите и обявяване на решението на избирателната комисия за резултати от избора.

Facebook logo
Бъдете с нас и във