Параграф22 Daily

§22 Новини

Общото събрание на съдиите за избор на двама члена на ВСС ще се проведе в зала „Арена Армеец“

В Държавен вестник от днес е публикувано съобщение за промяна на мястото на свикване на Общото събрание на съдиите за избор на двама членове на Висшия съдебен съвет. То ще бъде открито на 9 октомври 2021 г. в Мултифункционална спортна зала „Арена Армеец София“.

С решение от 3 август тази година на Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд и на Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, е изменено тяхното решение от 5 юли 2021 г., и е направена промяна на първоначално определеното място за провеждане на събранието - от „Спортна зала „София“ на „Мултифункционална спортна зала „Арена Армеец София“

Решението е публикувано на интернет страницата на ВСС и е изпратено на административните ръководители на съдилищата. Повод за това е актуалната тенденция за нарастване на заболеваемостта от COVID-19, както и обстоятелството, че зала „Арена Армеец София“ отговаря на условията за провеждане на първото заседание на Общото събрание на съдиите при евентуално налагане на ограничителни мерки. Дневният ред за първото заседание предвижда откриване на събранието и обявяване на броя на присъстващите съдии, избор на председател на събранието, на избирателна комисия, на избирателни секции, определяне на времето за изслушване на всеки от кандидатите и тяхното представяне.

Във втората събота – 16 октомври 2021 г., в Съдебната палата в София, ще бъде проведен изборът в съответствие с процедурата. В края на изборния ден ще бъде обявено решението на избирателната комисия за резултатите от избора.

Кандидатите за изборни членове на ВСС са двама, като съдии от Апелативен район – Варна номинираха Деян Денев – съдия в Окръжен съд – Варна, а магистрати от Върховния административен съд издигнаха кандидатурата на Марина Михайлова – съдия във ВАС.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във