Параграф22 Daily

§22 Новини

Обсъждат прилагането на ЗСВ относно дисциплинарната отговорност на магистратите

На 26 юни 2015 г., от 9:30 ч., в сградата на Националния институт на правосъдието ще се проведе съвместен форум между ВСС, Инспектората към ВСС и Върховния административен съд, на който ще се обсъдят проблемите при прилагането на Закона за съдебната власт (ЗСВ) в производствата относно дисциплинарната отговорност на съдиите, прокурорите и следователите.

Форумът е организиран по инициатива на Комисия по дисциплинарните производства на Висшия съдебен съвет в изпълнение на точка 7 от годишния план за дейността на Комисията през 2015 г.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във